Vertaal onderpand in het Tagalog met contextuele voorbeelden (2023)

  • API-oproep

Menselijke bijdragen

Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen.

Voeg een vertaling toe

Engels

Tagalog

Info

Engels

zekerheid

Tagalog

vijftigduizend dpesos

Laatste update:26-09-2020
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

zekerheidlening

Tagalog

onderpand lening

Laatste update:02-08-2023
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

zekerheidschade

Tagalog

bijkomende schade

Laatste update:06-09-2017
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

zekerheidin Tagalog

Tagalog

onderpand in Tagalog

Laatste update:22-01-2023
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

taxatiewaarde vanzekerheid

Tagalog

beoordelingswaarde

Laatste update:03-08-2021
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

wat is de betekenis vanzekerheid

Tagalog

wat betekent onderpand?

Laatste update:12-02-2015
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

buiten het terreinzekerheidvertalen in het Tagalog

Tagalog

extern onderpand wordt vertaald in tagalog

Laatste update:04-07-2022
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

hoe kun je marketing makenzekerheideffectief in de evenementenbranche als nieuwkomer op de markt.

Tagalog

marketing schild

Laatste update:2021-10-11
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

geld uit eigen huis halenzekerheid.De oprichter gebruikt het huis totdat het alles binnen 2-5 jaar is terugbetaald.

Tagalog

sanlastrook of sanglastrook

Laatste update:29-05-2020
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem

Engels

consulaire speciale volmachtken alle mannen aan deze cadeautjes: ik/wij, dhr. joedel belmonte malapo, filipijns, alleenstaand, meerderjarig, met postadres op #1818 upo napico street, manggahan1611 pasig city, noem, vorm en benoem hierbij sandra olavera naron, filipijns, alleenstaand, meerderjarig, woonachtig op # 1818 upo napicostreet, manggahan 1611 pasig stad waarvan het specimen van de handtekening hieronder staat, als mijn/onze ware en wettige advocaat, voor mij/ons en in mijn/onze naam/namen, plaats en plaats, en voor mijn/onze eigen gebruik en voordeel om de volgende handelingen en daden te verrichten:1. om het onroerend goed in paragraaf 3 te verwerven dat momenteel valt onder het condominium/overdrachtscertificaat van eigendom nr. ________________ onder de naam vastgoedbedrijf van Friends Inc. en te worden geregistreerd en overgedragen op naam/namen van sandra olavera naron.2. het aanvragen, onderhandelen en verkrijgen van een lening bij bdo unibank, inc (“de bank”) voor een hoofdsom van maximaal (php 1.357.300,xx), Filippijnse valuta (de “lening”), of een dergelijk hoger bedrag zoals goedgekeurd door de bank, tegen de voorwaarden die door mijn advocaat met de bank kunnen worden overeengekomen:3. om mijn/onze eigendom(men) zoals hieronder beschreven te bezwaren of toe te wijzen en als eerste hypotheek over te dragen aan de bank, haar opvolgers en rechtverkrijgenden, inclusief de bijbehorende parkeerplaats, wasruimte, droogruimte, richel, tuingedeelte, balkon, indien aanwezig, als zekerheid voor de tijdige betaling van de lening, inclusief de verlengingen, verlengingen, herschikking, herstructurering, herbeschikbaarheid of wijzigingen daarvan: huidige locatie tct/cct-nr., register van akten en geregistreerde eigenaar overbrengen naar blok 11 lot 3 kensington 6 barangaynavarro, general trias , cavitetct/cctnr. _______________provincie caviteproperty bedrijf van vrienden inc.sandra olavera naron4. om de bank aan te geven, te bevestigen en te instrueren over de wijze van betaling voor mijn/onze lening, inclusief maar niet beperkt tot, om de bank te machtigen om automatisch af te schrijven van mijn/onze rekening bij het __________________ filiaal van de bank onder rekeningnr. __________________(de “rekening”) voor alle betalingen/bedragen die van mij/ons verschuldigd kunnen zijn onder de genoemde lening en/of de faciliteit verkregen in overeenstemming met paragraaf 8 hieronder, zoals mijn/onze advocaat passend acht of noodzakelijk;5. het maken, ondertekenen, uitvoeren en afleveren van contracten, documenten, overeenkomsten en andere geschriften van welke aard of soort dan ook, zoals maar niet beperkt tot promessen, de akte van een onroerendgoedhypotheek / hypotheekleningovereenkomst, akte van onderneming, automatische incasso en alle andere documenten (inclusief maar niet beperkt tot het inschrijvingsformulier voor een hypotheekaflossing/kredietlevensverzekering of andere obligatie-/verzekeringsvereisten en/of enige verlenging daarvan, en dergelijke verzoeken, garanties, verklaringen en toezeggingen met betrekking tot de toestand van het voorgaande eigendom en de levering van eigendom daarover aan de bank, vrij en vrij van pandrechten en lasten), bij de bank, alle derde personen, bedrijven of entiteiten, zoals noodzakelijk of gepast kan zijn in verband met het voorgaande onder de voorwaarden en voorwaarden die mijn/onze genoemde advocaat, naar eigen goeddunken, in mijn/ons beste belang kan achten:6. om namens mij/onze de opbrengsten van de genoemde lening te ontvangen, evenals juridische kennisgevingen of processen die aan mij/ons zijn gericht in het geval van executie of andere genoegdoening van de rechtszaak die is gebaseerd op de akte van een onroerendgoedhypotheek/hypotheekleningovereenkomst of enige andere ander document, garantie, overeenkomst uit te voeren door mijn/onze advocaat ten gunste van de bank als zekerheid voor de bovengenoemde lening:7. te vorderen bij de bank, tegen volledige betaling van de kredietaccommodaties/faciliteiten waarvoor mijn/onze eigendommen staanzekerheid,het dubbele exemplaar van de bovengenoemde eigendomstitel van de eigenaar.8. het verkrijgen van een faciliteit van de bank voor het bedrag dat nodig kan zijn om de verzekeringspolis te betalen, zoals maar niet beperkt tot een hypotheekaflossing/kredietlevensverzekering en een brandverzekeringspolis, aangeschaft in verband met de lening, en om te ondertekenen, uit te voeren en af ​​te leveren aanvraagformulieren, contracten, documenten en overeenkomsten, zoals noodzakelijk of passend kan zijn in verband met de te verkrijgen faciliteit tegen zodanige voorwaarden als mijn/onze genoemde advocaat, naar eigen goeddunken, passend acht en het opvragen en ontvangen van alle documenten met betrekking tot de afgesloten verzekeringspolis en/of verkregen faciliteit.9. om enig retentierecht/bezwaring te annuleren, zoals maar niet beperkt tot sec. 4, regel 74 van het herziene reglement van de rechtbank (retentierecht voor erfgenamen en/of schuldeisers), sec. 7 van de republiekwet nr. 26 (een wet die voorziet in een speciale procedure voor de reconstructie van verloren of vernietigde torrens-eigendomsbewijzen) en/of annotaties van eerdere hypotheken, indien aanwezig.10. om alle handelingen te verrichten en uit te voeren die nodig zijn voor de getrouwe uitvoering van de voorgaande handelingen en daden. Hierbij geef en verleen ik aan mijn/onze genoemde advocaat-in-fact de volledige macht en autoriteit om alle handelingen en dingen te doen en uit te voeren die nodig zijn en nodig is om in en rond het pand te worden gedaan, zo volledig in alle opzichten als ik wettig zou kunnen of zouden kunnen doen als ik persoonlijk aanwezig ben, en hierbij alles bekrachtigend en bevestigend wat mijn/onze genoemde advocaat-in-fact heeft gedaan, zal wettig doen of deze bijzondere volmacht zal geldig en blijvend zijn en zal volledig van kracht blijven, tenzij ik anderszins schriftelijk heb ingetrokken of gewijzigd en naar behoren aan de bank heb betekend. Ten blijke waarvan ik dit heb vastgesteld mijn hand op de dag van _________________ bij _______________________.joedel belmonte malapograntor/principalsandra olavera naronadvocaat-in-feite ondertekend in aanwezigheid van:stephanie joy m yaoerkenning en certificaat van eedrepubliek van de Filipijnen) s.s.____________________________ )voor mij, een notaris voor en in de bovenstaand rechtsgebied verscheen persoonlijk:naam bevoegd identiteitsbewijs datum en plaats afgegevenjoedel belmonte malapo 409-792-012-000 tinsandra olavera naron 427-167-706-000 tinpersoonlijk bekend bij of door mij geïdentificeerd als dezelfde persoon/personen die de voorgaande akte en hij/zij/zij heeft mij erkend dat hun handtekening op de akte vrijwillig was aangebracht voor de daarin vermelde doeleinden, hetzelfde geldt voor zijn/haar/hun eigen vrije en vrijwillige handeling en daad en zij waren naar behoren gemachtigd om te tekenen voor de persoon/ s of vennootschap(pen) hierin vertegenwoordigd, en hij/zij/zij heeft verder een eed afgelegd over de waarheid van de verklaring en de garanties daarvan. Deze akte bestaande uit _________ (___) pagina's, inclusief deze pagina waarop de bevestiging is geschreven, is ondertekend door de partij en hun instrumentele getuigen op elke pagina daarvan en heeft betrekking op een speciale volmacht verleend ten gunste van ____________________. getuige mijn hand en notarieel zegel op deze dag van __________________________________________ op ________________________________________________doc. Nee. _____________;Pagina nee. ____________; notaris openbaar boeknr. ____________;reeks van _____________;ized

Tagalog

geconsulariseerd

Laatste update:16-03-2016
Gebruiksfrequentie: 1
Kwaliteit:

Referentie:Anoniem
Waarschuwing: bevat onzichtbare HTML-opmaak

Krijg een betere vertaling met
7.420.003.305 menselijke bijdragen

Gebruikers vragen nu om hulp:

buscarnos(Spaans>Deens)16bpp , no cache , 8 bit bus(Engels>Amhaars)briljante(Spaans>Engels)instructies(Zweeds>Engels)zure room(Servisch>Engels)van opwinding(Grieks>Italiaans)mamie(Engels>Italiaans)mijn dag was goed(Engels>Spaans)Sorry, ik weet je naam niet?(Engels>Hindi)focus(Fins>Vietnamees)goedenavond mijn liefste(Italiaans>Engels)nieuws(Portugees>Engels)zal terugreizen naar Manilla(Engels>Tagalog)het meisje uit Argentinië(Spaans>Engels)hoe is de situatie(Deens>Engels)ming(Tsjechisch>Engels)channa(Engels>Duits)ververst(Engels>Catalaans)marea(Spaans>Hongaars)voor verantwoordelijke mensen (Fins>Zweeds)ami toke bolchi na(Bengaals>Engels)now(Engels>Turks)Met mij gaat het goed, bedankt(Engels>Italiaans)wat is chocolade(Tagalog>Amhaars)welke specifieke suggesties vraagt ​​ze?(Engels>Portugees)

Wij gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. Als u deze site blijft bezoeken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.Kom meer te weten. OK

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Delena Feil

Last Updated: 09/21/2023

Views: 6395

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Delena Feil

Birthday: 1998-08-29

Address: 747 Lubowitz Run, Sidmouth, HI 90646-5543

Phone: +99513241752844

Job: Design Supervisor

Hobby: Digital arts, Lacemaking, Air sports, Running, Scouting, Shooting, Puzzles

Introduction: My name is Delena Feil, I am a clean, splendid, calm, fancy, jolly, bright, faithful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.