Veelgestelde vragen over toelating: aanvragers van een junior uitstelprogramma - Harvard Law School (2023)

De volgende vragen en antwoorden zijn van toepassing op aanvragers van het Junior Deferral Program.

Algemeen overzicht

 • Wat is het Junior Deferral Program?

  Het Junior Deferral Program (JDP) is een uitstekende optie voor studenten die weten dat ze rechten willen studeren, maar eerst andere professionele, educatieve of servicemogelijkheden willen verkennen. Via JDP kunnen niet-gegradueerde studenten met een junior status (of het internationale equivalent) een aanvraag indienen bij HLS, zolang ze gepland zijn om alle vereiste cursussen te voltooien en het volgende jaar af te studeren. Als ze worden toegelaten, moeten ze zich ertoe verbinden hun toelatingsaanbod ten minste twee jaar uit te stellen nadat ze hun bachelordiploma hebben behaald. Studenten kunnen deze uitstelperiode vervolgens gebruiken om hun interesses te verkennen en praktische werkervaring op te doen voordat ze terugkeren naar het klaslokaal van de rechtenstudie.

geschiktheid

 • Kom ik in aanmerking voor het Junior Deferral Program?

  Om het Junior Deferral Program (JDP) aan te vragen,je moetbinnen zijnjunior status (of het internationale equivalent) bij uw niet-gegradueerde instelling en gepland om cursussen te voltooien en af ​​te studeren tegen de volgende lente. Als jeuzijn geplandafstuderen door svoorjaar 2024, ongeacht de hoeveelheid tijd die nodig was om die afstudeerdatum te bereiken, kom je in aanmerking om je aan te melden voor het programma in de zomer van 2023.

 • Kom ik in aanmerking voor JDP als ik een semester vrij heb genomen?

  Om je aan te melden voor het Junior Deferral Program, moet je een huidige junior of het internationale equivalent zijn die volgens de planning de cursussen zal voltooien en tegen het volgende voorjaar zal afstuderen van je bachelorprogramma. Als je gepland staat om in het voorjaar van 2024 af te studeren, kom je in aanmerking om je aan te melden voor het programma, ongeacht de hoeveelheid tijd die het kostte om die afstudeerdatum te bereiken.

  Internationaal opgeleide aanvragers moeten worden ingepland om cursussen te voltooien en in het voorjaar van 2024 af te studeren aan hun equivalente Amerikaanse bachelorprogramma en worden aangemoedigd om per e-mail contact op te nemen met het JD Admissions Office voor verdere vragen.

 • Kom ik in aanmerking om te solliciteren als ik een gevorderde status of extra studiepunten heb van dubbele inschrijving op de middelbare school, community college, enz.?

  Om het Junior Deferral Program aan te vragen,je moet binnen zijnjunior status (of het internationale equivalent) bij uw niet-gegradueerde instelling en gepland om cursussen te voltooien en af ​​te studeren tegen de volgende lente. als jijzijn geplandom je ondergraduate diploma en afgestudeerd door svoorjaar 2024, ongeacht de hoeveelheid tijd die nodig was om die datum te bereiken of dehoeveelheidvan de studiepunten die je op die datum hebt verdiend, kom je in aanmerking om je in de zomer van 2023 aan te melden voor het programma.

 • Kan ik me aanmelden bij JDP als ik een semester eerder moet afstuderen?

  Ja, u komt in aanmerking voor het Junior Deferral Programals je een junior status hebt bij je niet-gegradueerde instellingzelfs als jezijn geplandom begin december een semester af te studeren.Als u echterworden geaccepteerdvoor het programma, moet je minimaal 2,5 jaar uitstellen na je afstuderen aan je niet-gegradueerde instelling.

 • Is er een speciaal proces voor internationale studenten om zich aan te melden voor het Junior Deferral Program?

  Het aanvraagproces is hetzelfde voor alle huidige niet-gegradueerde studenten die JDP aanvragen, inclusief internationale studenten. Over het algemeen moeten personen die van plan zijn cursussen te voltooien en in het voorjaar van 2024 af te studeren van een gelijkwaardig bachelordiploma in de VS, in aanmerking komen voor aanmelding.

 • Wat als mijn transcript in een vreemde taal is?

  Alle buitenlandse transcripties moeten officieel in het Engels worden vertaald. Dienovereenkomstig moeten kandidaten met transcripties in een andere taal dan het Engels mogelijk een professionele vertaaldienst van een derde partij inhuren en zowel een originele kopie als een vertaalde versie van de buitenlandse transcriptie(s) bij hun aanvraag indienen. Om twijfel weg te nemen, mogen sollicitanten en hun gezinsleden geen sollicitatiegerelateerd materiaal vertalen, zelfs niet als ze gekwalificeerde vertalers zijn.

Hoe te solliciteren

 • Hoe meld ik me aan?

  Alsjeblieftindienenuw JDP-toepassing rechtstreeks via de Harvard Law School Application Portal.De HLS JDP-toepassingisnietgehostop de website van de Law School Admissions Council (LSAC). De aanvraag voor de cyclus van 2023 is nu open en sluit op 1 juli.

 • Moet ik me registreren bij de Credential Assembly Service van LSAC?

  Nee. JDP-aanvragers hoeven zich niet te registreren voor de Credential Assembly Service van LSAC. Alle aanvraagmaterialen - inclusief transcripties, gestandaardiseerde testscores, aanbevelingsbrieven en schriftelijke verklaringen - worden rechtstreeks ingediend bij de Harvard Law School via de JD Admissions-website.

  Houd er rekening mee dat, hoewel van aanvragers niet wordt verwacht dat ze zich registreren voor de Credential Assembly Service, alle toekomstige studenten die zich willen aanmelden bij de LSAT, nog steeds een account moeten aanmaken bijLSACaanmelden en examen afleggen. Kandidaten die ervoor kiezen om de GRE te nemen, hoeven tijdens het sollicitatieproces niet met LSAC te communiceren.

 • Wat zijn de aanvraagkosten?

  Er zijn geen aanvraagkosten verbonden aan het Junior Deferral Program.

 • Zijn vrijstellingen voor JDP-aanvraagkosten beschikbaar?

  Nee. De JDP-aanvraag voor Harvard Law School is gratis. Hierdoor is kwijtschelding van kosten niet nodig.

 • Wanneer moet de aanvraag worden ingediend?

  De aanvraag voor het Junior Deferral Program voor de cyclus van 2023 is nu geopend. De deadline is 1 juli.

 • Zal dit een regulier doorlopend toelatingsproces zijn? Wanneer kun je het beste solliciteren?

  In tegenstelling tot het reguliere JD-toelatingsproces, werkt dit programma niet op basis van doorlopende toelatingen. We accepteren aanvragen vanaf de datum waarop de aanvraag wordt geopend tot en met de aanmeldingsdeadline. Alle beslissingen worden tegen augustus vrijgegeven.

 • Wanneer krijg ik een beschikking?

  Alle aanvragers van het Junior Deferral Program ontvangen eind augustus een beslissing over hun aanvraag.

  Aanvullende informatie is beschikbaar op onze

 • Hoe moeten aanbevelers hun brieven indienen?

  Bij het invullen van de JDP-aanvraag, uzal worden gevraagdom de personen op te sommen die dat wel zullen doenvoorzienuw aanbevelingsbrieven.Het verstrekken vanhun informatie zalonmiddellijkgenereer een geautomatiseerde e-mail naar elke aanbeveling. Aanbevelingen moetenindienenhunbrieven rechtstreeks via ons portaal in plaats van via e-mail of via de website van de Law School Admissions Council (LSAC).

Aanvraagproces en vereisten

 • Wat zijn de toepassingsvereisten?

  Raadpleeg deJDP online applicatie en componenten.

 • Moet ik mijn cijfers van het voorjaarssemester indienen zodra ze beschikbaar zijn?

  Ja. Niet-officiële, definitieve voorjaarscijfers zijn vereist voordat een kandidaat wordt toegelaten tot het Junior Deferral Program. We eisen dat alle voorjaarscijfers vóór de aanmeldingsdeadline via de statuschecker worden ingediend.

 • Ik studeer in het voorjaar van het jaar dat ik solliciteer in het buitenland en mijn cijfers zijn pas in de late zomer beschikbaar. Zullen jullie mijn JDP-aanvraag nog overwegen?

  Ja. We zullen voltooieneen initiaalbeoordeling van uw aanvraag en tot een voorlopig besluit komen, in afwachting van de ontvangst van uw studieresultaten in het buitenland. Als je wordt toegelaten, verwachten we dat je academische prestatiesweerspiegelthetzelfde kaliber van academische prestatiesgedemonstreerddoor uw oorspronkelijke aanmelding bij de Harvard Law School.

 • Welke gestandaardiseerde testscores kan ik bij mijn aanvraag indienen?

  Harvard Law School accepteertofde toelatingstest voor de rechtenfaculteit (LSAT)ofhet Graduate Record Exam (GRE). We hebben geen voorkeur voor beide examens. Evenzo wordt een kandidaat niet als meer toegewijd beschouwd door beide examens af te leggen of benadeeld door hetzelfde examen meerdere keren af ​​te leggen. Personen die een van beide tests overwegen, moeten verschillende factoren onderzoeken, waaronder of ze van plan zijn zich aan te melden bij andere rechtsscholen die mogelijk alleen de LSAT, timing en geografische locatie accepteren, en eventuele andere plannen die ze hebben voor een afstudeerstudie.

  Kandidaten die ervoor kiezen om de LSAT te nemen, moeten alle LSAT-scores van de afgelopen vijf jaar rapporteren. Evenzo zijn aanvragers die ervoor kiezen om een ​​GRE General Test-score in te dienen (in plaats van of naast de LSAT) verplicht om alle geldige testscores van de voorgaande periode van vijf jaar te rapporteren. Aanvragers die zich aanmelden met een actieve LSAT-testscore kunnen ervoor kiezen om ook geldige GRE General Test-scores in te dienen, maar zijn hiertoe niet verplicht.

  Als u zich zorgen maakt over het delen van elk testresultaat van de afgelopen vijf jaar, overweeg dan om een ​​addendum bij uw aanvraag te voegen waarin uw omstandigheden worden toegelicht. We hebben nog steeds alle testscores van de afgelopen vijf jaar nodig, maar de toelatingscommissie zal die scores samen met je addendum bekijken.

 • Hoe moet ik mijn LSAT- en/of GRE-score(s) indienen bij HLS?

  Alle JDP-aanvragers, of ze nu de LSAT of GRE nemen, zullen hun gestandaardiseerde testscores rapporteren via hun applicatieportaal. Instructies voor het indienen vindt u op het aanvraagformulier.

  Houd er rekening mee dat GRE-testscores ongeveer twee weken na de testdatum officieel worden gerapporteerd. Kandidaten moeten wachten tot de officiële schaalscore is vrijgegeven voordat ze hun testresultaten kunnen rapporteren. Aanvragers die dit beleid negeren en een ruwe, samengestelde score rapporteren, kunnen hun kansen op toelating tot de Harvard Law School in gevaar brengen.

 • Wanneer moet ik de LSAT of GRE nemen en hoe lang zijn mijn scores geldig?

  Van toepassing zijn opdeJDP, je moet de LSAT of nemenGR eerderde aanmeldingsdeadline van 1 juli, zelfs als deofficieelscoren(S) is pas na de deadline beschikbaar.

 • Is er een proces voor vrijstelling van vergoedingen voor zowel de LSAT als de GRE?

  LSAC biedt vrijstelling van kosten voor de LSAT. Meer informatie is beschikbaarhier.

  ETS biedt een beperkt aantal GRE Fee Reduction Certificates aan. Meer informatie is beschikbaarhier.

 • Wat zijn de gestandaardiseerde testscores en GPA's van de toegelaten JDP-aanvragers van vorig jaar?

  Informatie over de teststatistieken, academische achtergronden en demografische gegevens van onze eerdere JDP-toegelaten studenten wordt weerspiegeld in de grotere 1L-studentenorganisatie. Voor referentie, bekijk onze1L Klasseprofiel.

  Houd er echter rekening mee dat toelatingsbeslissingen gebaseerd zijn op het ervaren oordeel van de toelatingscommissie, toegepast op individuele gevallen, en dat er met veel factoren rekening wordt gehouden. Kwantitatieve factoren, hoewel informatief, zijn niet bepalend voor ons selectieproces. Er zijn geen "cut-off" gestandaardiseerde testscores waaronder een aanvraag niet in zijn geheel wordt overwogen, en er is geen minimumscore vereist om toelating te krijgen. Aanvragers worden aangemoedigd om zich voor te bereiden op en de sterkst mogelijke gestandaardiseerde testresultaten te leveren, waarbij ze er rekening mee houden dat ze slechts één van de verschillende applicatiecomponenten omvatten.

 • Zijn de toelatingscriteria voor JDP hetzelfde als voor de reguliere sollicitatiecyclus?

  Ja.Normen voor toelatingzijn hetzelfde voor aanvragers van JDP en voor de standaardpool. Toelatingsbeslissingen zijn gebaseerd op de totaliteit van beschikbare informatie over elke aanvrager en een zorgvuldige evaluatie van de eerdere prestaties en toekomstige beloften van de kandidaat.

  Als algemene richtlijn geldt dat de meeste toegelaten aanvragers blijk kunnen geven van potentieel voor succes op de rechtenstudie door middel van een uitzonderlijk academisch record voor niet-gegradueerden, competitieve LSAT- en/of GRE-scores en substantiële prestaties op het gebied van werk of buitenschoolse activiteiten; geen van deze aspecten van het dossier van een aanvrager is echter bepalend voor de toelatingsbeslissing.

  Onze beoordeling omvat factoren zoals werkervaring en aangetoond leiderschap, maar ook ongrijpbare eigenschappen zoals energie, ambitie, beoordelingsvermogen, het vermogen om tegenspoed te overwinnen, hoge idealen en zorg voor het welzijn van anderen. Onze toelatingscommissie probeert kenmerken te identificeren die belangrijk zijn voor academisch succes op de rechtenstudie en kwaliteiten die zullen bijdragen aan diversiteit in perspectief en ervaring, algemene excellentie en vitaliteit voor het studentenlichaam. In overeenstemming met het standaard beoordelingsproces voor J.D.-aanvragen, zijn er geen "cutoff"-scores of minimumscores voor de GPA of gestandaardiseerde testscore van een sollicitant.

  Raadpleeg deHLS 1L klasseprofielvoor meer informatie.

 • Helpt een zomerstage bij toelating?

  Werkervaring is een waardevol aspect van elke sollicitatie. De toelatingscommissie zal rekening houden met de aard van uw werk en vrijwilligerservaringen bij het evalueren van uw vermogen om de academische striktheid van ons programma aan te kunnen.

 • Wat is het voordeel van nu solliciteren als JDP-kandidaat versus solliciteren naar het reguliere JD-toelatingsprogramma tijdens mijn laatste jaar?

  JDP onderscheidt zich van de reguliere JD-aanvraagcyclus door de verplichte uitstelperiode van twee jaar. Het doel van dit beleid is om toegelaten JDP-studenten de kans te geven post-undergraduate-ervaring op te doen om hun 1L-jaar bij HLS te verrijken. Omgekeerd wordt van senioren en toegelaten aanvragers tot de reguliere JD-cyclus verwacht dat ze zich inschrijven in de herfst van het jaar waarin ze zich aanmelden. Sollicitanten willen misschien solliciteren bij JDP, zodat ze een antwoord hebben over de rechtenstudie voordat ze op zoek gaan naar een baan. Zulke individuen zijn er zeker van dat ze rechten willen studeren, maar willen ook wat tijd besteden aan het verkennen van andere professionele of educatieve mogelijkheden voordat ze naar de rechtenstudie gaan. Omgekeerd zullen anderen het juniorjaar willen nemen om zich te concentreren op seminars en lessen in plaats van op een sollicitatieproces. We moedigen u aan om met uw pre-law adviseur en/of mentoren te praten om de beste optie voor u te bepalen.

 • Wat als ik niet solliciteer bij JDP, maar besluit om als senior te solliciteren? Zal het mijn kansen schaden?

  Nee! Er is absoluut geen straf in het reguliere JD-toelatingsproces voor het niet solliciteren als junior. U moet solliciteren wanneer u denkt dat u een sterke sollicitatie kunt indienen. We verwachten dat studenten die zich aanmelden als senior zich in de herfst na hun afstuderen zullen inschrijven.

 • Hoe kom ik erachter of een document is ontvangen en of mijn aanvraag compleet is?

  Gezien het aantal sollicitaties dat we ontvangen en de beperkte tijd die we beschikbaar hebben om ze allemaal te verwerken, te authenticeren en te beoordelen, is het voor ons niet mogelijk om individuele vragen te beantwoorden waarin we worden gevraagd om de ontvangst van sollicitatiemateriaal te verifiëren of de status van uw aanvraag te bevestigen. sollicitatie.

  In plaats daarvan moet u verwijzen naar uwonline statuscheckerom de voortgang van uw aanvraag en de ontvangst van alle vereiste items te bekijken. Houd er rekening mee dat,uw statusaanvraagpagina wordt pas beschikbaar nadat uw aanvraagformulier is verzonden.

 • Kan ik mijn status per e-mail of telefonisch opvragen?

  Nee. Wanneer beslissingen worden genomen, worden aanvragers op de hoogte gebracht via hunstatuscontroleuren door een e-mailmelding. Als u een huidige aanvrager bent, raadpleeg dan de e-mails 'Applicatie ontvangen' of 'Applicatie voltooid' voor meer informatie. Houd er rekening mee dat,uw statusaanvraagpagina wordt pas beschikbaar nadat uw aanvraagformulier is verzonden.

 • Als je niet wordt toegelaten, kun je je dan later opnieuw aanmelden?

  Ja! Als je niet bent geselecteerd voor het Junior Deferral Program, raden we je ten zeerste aan om je in een volgende cyclus opnieuw aan te melden. Je kunt meer lezen over hoe onze Toelatingscommissie JDP-herkandidaten beoordeelthier.

  Houd er rekening mee dat als u niet bent geselecteerd voor het Junior Deferral Program, we van u verwachten dat u geld uitgeeftminimaal twee jaarna het afstuderen aan de universiteit in een gestructureerd onderwijsprogramma, werksituatie of dienstgelegenheid voordat u solliciteert. We raden ten zeerste af om in dezelfde aanvraagcyclus te solliciteren voor het JDP- en reguliere JD-programma.

  De Toelatingscommissie beoordeelt meerdere aanmeldingen niet negatief. Voor alle aanvragen wordt per geval beslist. In de afgelopen jaren hebben we voormalige JDP-aanvragers toegelaten tot HLS via de reguliere JD Admissions-cyclus.

 • Als ik tot het programma word toegelaten, hoeveel tijd heb ik dan om te reageren?

  als jijworden geaccepteerdaan het programma, wordt u gevraagd om op het aanbod te reagerentegen half augustus

 • Als ik uw toelatingsaanbod accepteer, kan ik me dan aanmelden voor andere rechtsscholen?

  Nee. Als je het toelatingsaanbod accepteert en je ertoe verbindt om uit te stellen en je vervolgens in te schrijven bij HLS, kun je niet onze actieve uitstel behouden en tegelijkertijd een aanvraag indienen bij andere scholen. Als u besluit dat u zich wilt aanmelden voor een andere rechtenfaculteit, moet u zich terugtrekken uit HLS voordat u andere aanvragen indient.

 • Wat als ik word toegelaten en het tijdschema van mijn afstuderen verandert?

  Volgens onze geschiktheidsvereisten moeten alle aanvragers worden ingepland om af te studeren in de lente nadat u zich heeft aangemeld. We begrijpen echter dat de omstandigheden kunnen veranderen nadat een student is toegelaten tot JDP. Uitzonderingen op deze afstudeereis worden per geval bepaald. Houd er rekening mee dat alle JDP-toegelaten studenten hun inschrijving bij HLS ten minste twee jaar na hun afstuderen moeten uitstellen.Er zijn geen uitzonderingen op deze eis.

 • Kunt u meer uitleg geven over het interviewproces?

  Evaluatiegesprekken zijn alleen op uitnodiging beschikbaar en worden gehouden via Zoom. Als u bent geselecteerd voor een interview, ontvangt u per e-mail bericht met meer gedetailleerde informatie. Niet alle sollicitanten worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en er worden geen sollicitanten toegelaten zonder het sollicitatieproces te hebben doorlopen.

Academische achtergrond

 • Naar welke afstudeerrichtingen ben je op zoek?

  Harvard Law School overweegt aanvragen van alle niet-gegradueerde majors. Er zijn geen vaste eisen aan de inhoud van de prejuridische vorming. De aard van het werk van een kandidaat op de universiteit, evenals de kwaliteit van de academische prestaties, worden beoordeeld tijdens het selectieproces. Bij de voorbereiding op de rechtenstudie verdient een brede hbo-opleiding echter meestal de voorkeur boven een eng gespecialiseerde opleiding. De toelatingscommissie zoekt naar blijk van grondig leren op een gebied van uw keuze, zoals geschiedenis, economie, overheid, filosofie, wiskunde, wetenschappen, literatuur of de klassiekers (en vele andere), in plaats van een concentratie in cursussen die voornamelijk worden gegeven als beroepsopleiding.

 • Is een STEM-achtergrond minder voordelig dan een sollicitant met een geesteswetenschappelijke of sociale wetenschappen?

  Nee. Harvard Law School moedigt aanmeldingen van elke academische discipline aan, en het type diploma dat u bezit, heeft geen invloed op uw kans op toelating. Advocaten met ervaring op het gebied van wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde zijn momenteel betrokken bij enkele van de belangrijkste juridische en regelgevende kwesties van de 21e eeuw en zullen op dezelfde manier betrokken blijven.

 • Maakt het verschil of ik een B.A. of een BS? Houdt u rekening met verschillen in GPA's tussen niet-gegradueerde majors?

  Harvard Law School overweegt aanvragen voor alle niet-gegradueerde majors, en het type diploma dat je hebt, heeft geen invloed op je kansen op toelating. De toelatingscommissie beoordeelt je volledige transcript, inclusief het onderzoeken van de strengheid van je curriculum en de ontvangen cijfers. De commissie is zich ervan bewust dat GPA's kunnen verschillen tussen verschillende majors en verschillende niet-gegradueerde instellingen. Geavanceerde seminars, laboratoriumwerk en lessen met uitgebreide onderzoeks- en schrijfcomponenten zijn vaak manieren waarop studenten kennis op een bepaald gebied kunnen demonstreren. Aanvullende informatie over hoe we uw bachelorprestaties contextualiseren, is beschikbaar op detoelating blog.

 • Ben ik verplicht om transcripties in te dienen voor studieprogramma's in het buitenland?

  Als je een van je niet-gegradueerde cursussen aan een buitenlandse instelling hebt voltooid, vereist Harvard Law School dat je buitenlandse transcripties worden ingediend. De enige uitzondering op deze vereiste is als je het buitenlandse werk hebt voltooid via een studie in het buitenland, een consortium of een uitwisselingsprogramma gesponsord door een Amerikaanse of Canadese instelling, en het werk is duidelijk als zodanig aangegeven (inclusief cursusnaam, cijfer en studiepunten). op het transcript van uw thuisinstelling.

  Houd er echter rekening mee dat alle buitenlandse transcripties officieel in het Engels moeten worden vertaald. Daarom moet u mogelijk een professionele vertaaldienst van een derde partij inhuren en zowel een origineel exemplaar als een vertaalde versie van de buitenlandse transcriptie(s) bij uw aanvraag indienen. Om twijfel weg te nemen, mogen sollicitanten en hun gezinsleden geen sollicitatiegerelateerd materiaal vertalen, zelfs niet als ze gekwalificeerde vertalers zijn.

Uitstelperiode

 • Zijn er beperkingen op wat ik kan doen tijdens mijn uitstelperiode?

  Je kunt op verschillende manieren besluiten om de uitstelperiode tussen afstuderen en toelatingsexamen bij HLS door te brengen. De meeste studenten zullen ervoor kiezen om fulltime te gaan werken. Studenten kunnen er ook voor kiezen om onderzoek of fellowship-mogelijkheden na te streven. De tijdmoetenworden besteed aan een gestructureerd onderwijsprogramma, werksituatie of dienstgelegenheid.

 • Wat als ik tijdens mijn uitstelperiode iets ondernemends wil doen of een eigen bedrijf wil starten?

  Geweldig! Als u besluit om iets ondernemends na te streven, zullen we u vragen om een ​​kopie van uw businessplan, toezeggingen van financiers, enz. Te zien. Studenten die in voorgaande jaren tot het programma zijn toegelaten, hebben projecten voor sociaal ondernemerschap gelanceerd die worden gefinancierd door beurzen en andere financieringsbronnen. Bekijk ons ​​profiel op om een ​​idee te krijgen van wat studenten hebben gedaan terwijl ze uitstel kregen via JDPhet JDP-cohort.

 • Zullen aanvragers worden beoordeeld op wat ze zeggen dat ze van plan zijn te doen tijdens de uitstelperiode voordat ze zich inschrijven?

  Zoals met elke kandidaat voor een rechtenstudie, zijn we geïnteresseerd in hoe u van plan bent uw rechtenstudie te gebruiken, inclusief hoe de tijd die u besteedt aan het toelatingsexamen, zal helpen om die visie vorm te geven of te verfijnen. Naarmate je meer leert over de programma's die voor jou beschikbaar zijn bij HLS en je nadenkt over je post-universitaire afstudeerplannen, begrijpen we dat visie kan veranderen. We verwachten echter dat u een algemene visie heeft over hoe u uw uitstel zou kunnen besteden in de academische wereld, de openbare dienst of de particuliere sector. Er is speciale ruimte in de aanvraag voor u om al uw ideeën te delen over hoe u uw tijd zou kunnen besteden terwijl u uitstel heeft.

 • Wat zijn de gevolgen van het Junior Deferral Program voor mijn zoektocht naar werk?

  U moet dit bespreken met loopbaanadviseurs van uw niet-gegradueerde instelling met betrekking tot specifieke arbeidsmogelijkheden. Universiteiten, bedrijven en werkgevers zijn echter steeds meer bekend met dit soort academische programma's. We voorzien geen problemen bij het zoeken naar een baan; als een werkgever echter vragen heeft, zal het JD Admissions Office met u samenwerken om u zo goed mogelijk te helpen.

 • Kan ik langer dan twee jaar uitstel geven?

  Als een sollicitant wordt toegelaten tot JDP, bekijken we elk verzoek om verlenging van het uitstel per geval. Doorgaans staan ​​we een verlenging van meer dan twee jaar toe, op voorwaarde dat de JDP-kandidaat tijdens de verlengde uitstelperiode productieve werkervaring of academische bezigheden blijft opdoen. De duur van de verlenging wordt individueel bepaald op het moment van de aanvraag.

 • Wat als ik besluit dat ik niet wil uitstellen?

  Studenten die zijn toegelaten tot het Junior Deferral Program kunnen de verplichte minimale uitstelperiode van twee jaar niet omzeilen. Als je besluit dat je na je afstuderen liever direct rechten gaat studeren, moet je afstand doen van je plaats en je opnieuw aanmelden bij HLS tijdens de reguliere toelatingscyclus in de herfst van je laatste jaar.

Financiële hulp

 • Hoe wordt financiële steun toegekend bij HLS?

  Financiële steun aan de Harvard Law School is uitsluitend op behoeften gebaseerd; er zijn geen verdiensten of "full-ride" -beurzen beschikbaar. Alle studenten die blijk geven van financiële behoefte volgens een combinatie van federale en institutionele richtlijnen, krijgen voldoende financiële steun om hun studie af te ronden. Ga voor meer informatie over financiële hulp naar de HLSStudenten Financiële DienstverleningOffice-website. Zie ook deStandaard Studenten Budgetom een ​​schatting van de totale kosten, inclusief kosten van levensonderhoud, en collegegeld voor het huidige academische jaar te bekijken.

  Het Beschermingsplan voor lage inkomens (LIPP)is een van de meest genereuze leningvergevingsprogramma's in de natie. Dit programma helpt de aflossingslast van studieleningen voor J.D. afgestudeerden in arbeidsmogelijkheden met een lager inkomen. Gekwalificeerde banen omvatten alle voltijdbanen in non-profitorganisaties, de overheid of de academische wereld, evenals juridische banen in de particuliere sector.

 • Hoe werkt het financiële hulpproces voor JDP-studenten?

  U vraagt ​​​​financiële steun aan in het voorjaar voordat u van plan bent om u in te schrijven. Meer informatie zal beschikbaar zijn voor studenten nadat ze zijn toegelaten voor planningsdoeleinden.

Bijkomende vragen

 • Hoeveel studenten worden toegelaten in het kader van dit programma?

  Het aantal toelatingsaanbiedingen hangt af van de grootte en sterkte van de kandidatenpool.

 • Is dit compatibel met andere graduate school-programma's?

  Aanvragers van JDP die eengezamenlijke graadmoeten contact opnemen met onze partnerscholen (HKS, HBS, HMS, GSD, HSPH of GSAS) voor meer informatie over de aangeboden graden. Om in aanmerking te komen voor een joint degree-programma, moet je afzonderlijk zijn toegelaten tot beide Harvard-scholen. Master- of PhD-werk wordt meegeteld voor de uitstelperiode bij HLS.

 • Wat als ik ook de 2+2 opleiding op de HBS overweeg?

  Aanvragers kunnen solliciteren op zowel de2+2 programmabij HBS en JDP bij HLS. Beide programma's vereisen twee jaar werkervaring voordat ze kunnen inschrijven. De student zal samen met HLS en HBS Admissions moeten bepalen voor welke opleiding hij zich als eerste inschrijft en welke opleiding hij voor een derde jaar uitstelt.

FAQs

What GPA do I need for Harvard Law School? ›

These GPA percentiles suggest most Harvard Law students achieve a GPA of 3.82 to 3.98. To give yourself the best chance of admission, you should strive for an undergraduate GPA as close to 4.0 as possible.

What law school is better than Harvard? ›

Yale has been No. 1 in the U.S. News Best Law Schools rankings since their inception in 1990, and Harvard has been in the top three for every year except two (including last year, when it dropped to No. 4).

How do you get a full ride scholarship to Harvard Law School? ›

HLS does not award “merit” or “full-ride” scholarships (which typically are not need-based) because doing so would decrease the resources available for need-based aid, and significantly increase the debt burden of every financially needy student.

Can you go to Harvard Law School without going to Harvard? ›

Do you need to get a particular undergraduate degree to get into Harvard Law? Harvard Law School does not require applicants to pursue any particular undergraduate degree program. Instead, the school accepts students from all different undergraduate degree programs.

What GPA is needed for law? ›

Obtain High GPA & LSAT Scores

According to the Law School Admission Council (LSAC), students need a GPA of at least 3.59 and an LSAT of 162 or more to get into any top 10 law schools.

What GPA do law schools accept? ›

Among the U.S. News top 20 law schools, the median GPA for accepted students in 2021 was 3.86.

How much does a Harvard Law degree cost? ›

Tuition for the 2023-2024 academic year is $73,600; in addition, health insurance and health services fees, the LL. M. activities fee, dental insurance, the costs of housing, food, books and supplies, and personal and travel expenses for a single student come to at least $37,900, for a total of at least $111,500.

What is the number 1 best law school? ›

Here are the 2023-2024 Best Law Schools
 • Stanford University.
 • Yale University.
 • University of Chicago.
 • University of Pennsylvania (Carey)
 • Duke University.
 • Harvard University.
 • New York University.
 • Columbia University.

Which school has the best law? ›

A: According to NIRF 2023 rankings NLSIU Bengaluru is the best law school in India, followed by National Law University, New Delhi and Nalsar University of Law, Hyderabad.

Who gets a full ride to Harvard? ›

Can you get a full scholarship to Harvard? Harvard does not offer any merit-based aid, and no full-ride scholarships. However, they do meet 100% of students' demonstrated financial need. So, if you have high need, such as an auto-zero EFC on the FAFSA, you might qualify for almost a full ride.

How hard is law school? ›

The law school coursework is diverse and vast, which means you can't afford to slack off. You need to put in the necessary work throughout the program if you want to succeed. In summary, law school is hard. Harder than regular college or universities, in terms of stress, workload, and required commitment.

How common is a full ride to law school? ›

90% of students with LSAT scores higher than 166 receive merit scholarships as law school students. While it is easier to get a scholarship with a high LSAT score, those with an LSAT score lower than 140 still have a 16% chance of receiving a merit scholarship.

Does Harvard Law accept low GPA? ›

No. There are no “cut-off” GPAs or standardized test scores below which an application will not be considered in its entirety.

What is the average age of students in Harvard Law School? ›

The average age of Harvard Law School students is 24.

It also shows that the school is committed to providing an environment that is conducive to learning and growth for its students.

Can I get into Harvard without a GPA? ›

While there is no GPA requirement to apply to Harvard, the average unweighted GPA of incoming students is 4.18. Do your best to achieve a high GPA to boost your chances of acceptance!

What GPA is too low for law school? ›

What is considered a low GPA for law school? Typically, a low GPA for law school would be below 3.0.

What LSAT score do you need for law school? ›

Average LSAT Score and Scores of Accepted Law Students. The typical LSAT score for 2022 law school enrollees was about 159, but top programs require scores in the 170-175 range.

What major is recommended in college before going to law school? ›

You may choose to major in subjects that are considered to be traditional preparation for law school, such as history, English, philosophy, political science, economics or business, or you may focus your undergraduate studies in areas as diverse as art, music, science and mathematics, computer science, engineering, ...

Do law schools look at grades or GPA? ›

Keep in mind that law schools look at your application in full — not just your score and grades. An upward grade trend can offset a mediocre or poor GPA, as can a strong LSAT score. Similarly, consistently outstanding academic performance and a strong GPA can offset a less competitive LSAT score.

Do law schools care about graduate GPA? ›

When it comes to the primary GPA that law schools look at, it's your undergrad GPA. A grad GPA is nice, but it doesn't replace or get combined with the UGPA. A low UGPA will not be bolstered by a high grad GPA. On the other hand, a low grad GPA won't bring down a high UGPA.

What GPA do you need for a top 14 law school? ›

In order to get into a T14, you will primarily need excellent grades and a high LSAT score. The median LSAT for a T14 is usually above 167, and the median GPA is close to 3.8 or higher.

How much does a Harvard Law graduate make? ›

Employees who graduate from Harvard Law School earn an average of $154k, mostly ranging from $129k per year to $426k per year based on 30 profiles. The top 10% of employees earn more than $210k per year.

How difficult is Harvard Law? ›

While there is no minimum score required to apply, you need to remember that Harvard Law School is highly competitive and that the average LSAT score of its current first-year class is 174. You should aim to get a similar score or higher to improve your chances of admission. Are you getting ready to take the LSAT exam?

How much does a Harvard lawyer make? ›

Harvard Law School Jobs by Salary
Job TitleRangeAverage
Law Firm PartnerRange:$338k - $467kAverage:$400,000
Corporate LawyerRange:$90k - $260kAverage:$200,000
Associate AttorneyRange:$84k - $218kAverage:$175,000
Criminal Defense LawyerRange:$94k - $250kAverage:$100,000
3 more rows
Apr 20, 2023

What is the most popular law degree? ›

Juris Doctor

Most individuals who are lawyers in the United States have the Juris Doctor (JD) degree. The Juris Doctor degree is not only considered the first law degree in the United States but is also the most well-known and one that's offered through the American Bar Association.

Which type of lawyer makes the most money? ›

11 of the highest-paying lawyers
 • Civil litigation attorney. ...
 • Real estate attorney. ...
 • Intellectual property attorney. ...
 • Bankruptcy lawyer. ...
 • Family lawyer. ...
 • Tax attorney. National average salary: $134,322 per year. ...
 • Corporate attorney. National average salary: $137,364 per year. ...
 • Patent attorney. National average salary: $143,492 per year.
Mar 10, 2023

What is the No 1 law University in USA? ›

Harvard Law School. New York University School of Law. Northwestern University School of Law. Stanford Law School.

What is the toughest year of law school? ›

The first year (1L) Most students consider the first year of law school to be the most difficult. The material is more complex than they're used to and it must be learned rapidly. What's more, the way students are taught and tested is very different from high school or undergrad.

What is the hardest part of law school? ›

The hardest part of law school is dealing with what doubts you have in mind. The moment you start believing in yourself, everything else will follow. The moment you start trusting yourself more and cheering yourself up, you will realize that you are on your own pace to become the lawyer you are destined to be.

What is the number 1 law school in the world? ›

Harvard continues to reign supreme, beating Yale and Stanford in this worldwide law school ranking. Harvard is still the most elite law school on the planet.

What GPA will get me a full-ride? ›

A 4.0 Grade Point Average is not only a high GPA, it's an impressive GPA that's sure to catch the eyes of many scholarship providers. Since the minimum GPA for a full-ride scholarship is usually set at 3.5, a 4.0 is sure to always be above and beyond what's required.

Who gets free tuition at Harvard? ›

Harvard costs what your family can afford. We make sure of that. If your family's income is less than $85,000, you'll pay nothing. For families who earn between $85,000 and $150,000, the expected contribution is between zero and ten percent of your annual income.

How can I get a full free scholarship to Harvard University? ›

Scholarships for Harvard University

Harvard does not offer any merit-based aid and no full-ride scholarships. However, they do meet 100% of students' demonstrated financial needs. Almost half of the batch at Harvard University avails need-based scholarships or financial aid every year.

How long How long is law school? ›

How long is law school? J.D. programs are traditionally three years when pursued full-time. Some schools offer accelerated two-year programs that require enrollment year-round, and others offer part-time programs that are typically four years.

How hard is it to pass the law exam? ›

Is The Bar Exam Hard? The short answer: yes. Administered nationwide across all states and U.S. territories, the bar exam is widely known to be a test with an extremely high degree of difficulty. For first time test takers, the nationwide pass rate for the bar exam recently climbed to 79.64%.

Is a law degree the hardest degree? ›

Law is officially the hardest subject to get a first class degree in4, so we all know it's hard going. If you think you know what it's like to have a lot of reading, go and talk to a Law student. Except that you probably won't find any, because they'll be in the Law library, reading.

Is it better to go straight to law school? ›

Law schools do not categorically prefer applicants who take time versus those who go straight to law school. However, law schools do prefer for each applicant to carefully evaluate whether it would be in his or her best interest to wait to apply to law school.

Am I too old to go to law school? ›

It's never too late in life to apply to law school. Although most applicants are under 25, roughly 20% are 30 or older, according to the Law School Admission Council. Many older law school graduates build fulfilling second careers that draw upon preexisting skills and experiences.

What law school gives the most full rides? ›

Top 10 Law Schools With Full-Ride Scholarships
 • New York University Law School. ...
 • The University of Pennsylvania Law School. ...
 • Boston University Law School. ...
 • The University of Virginia Law School. ...
 • Arizona State University Law School. ...
 • The University of Texas Law School. ...
 • Washington University Law. ...
 • University of Chicago Law School.
Mar 20, 2023

What's the lowest GPA Harvard Law accepted? ›

As you can see from these numbers, an LSAT score of 170 or higher and a GPA above 3.75 will give you a chance of gaining admission to Harvard Law School. If you have a GPA of 3.94 or higher and above a 175, you are pretty much a lock for admission, particularly given the class size of ~560.

What is the lowest GPA for Harvard? ›

After being admitted with a 3.0 or higher grade-point average (GPA), you must maintain a cumulative GPA of 2.0 to be considered in good academic standing. If your GPA falls below 2.0, you are in poor academic standing.

What was Obama's LSAT score? ›

Unraveling the secret behind Obama's LSAT Score

Only two of them scored over the 63% mark; and in fact scored between 94-98%, which would be equivalent to a score of 166 – 171 in today's grading system.

What is the average GPA for Harvard? ›

The average GPA at Harvard is 4.18. (Most schools use a weighted GPA out of 4.0, though some report an unweighted GPA. With a GPA of 4.18, Harvard requires you to be at the top of your class. You'll need nearly straight A's in all your classes to compete with other applicants.

Who is the youngest person to graduate from Harvard Law School? ›

Eugenie Carys de Silva - Wikipedia.

What GPA do you need for Yale law? ›

Based only on these five values, the Yale Law School average GPA is 3.85: however, it's likely higher than this because the low-end value is an outlier. For your best chance of admission, strive for an undergraduate GPA close to 4.0 or higher.

What is the lowest GPA possible? ›

The lowest possible grade is usually equal to a 0.0 on any scale and most times correlates to an "F" or the failing grade for the course. The scale coverts linearly from the 0.0 to 4.0 with your grade whether you are on a number or letter grading system for the class.

Can I get into Harvard with 2 B's? ›

Does Harvard Accept B Students? Yes, just like I mentioned above, it's completely possible to get admitted into Harvard University with B grades.

What is the highest GPA ever? ›

Normally, you would expect the highest score to be the 'perfect' 4.0 score, however, there are several things that a student can do to receive an even higher score. For example, one student actually managed to get a 10.03 GPA score. He did this by taking 17 advanced classes at his school, which awarded him many points.

Can you get into Harvard Law with a 3.5 GPA? ›

So let's take a look at what it actually takes to have a chance of being admitted to the most prestigious and preeminent law school in the world. As you can see from these numbers, an LSAT score of 170 or higher and a GPA above 3.75 will give you a chance of gaining admission to Harvard Law School.

What LSAT score did Obama get? ›

Unraveling the secret behind Obama's LSAT Score

Only two of them scored over the 63% mark; and in fact scored between 94-98%, which would be equivalent to a score of 166 – 171 in today's grading system.

Can I get into Harvard Law with a 2.5 GPA? ›

Law schools generally require that you have specified minimum collegiate GPA and LSAT scores to qualify for admission. Harvard, Yale, and the other top five-ranked law schools require that you have a GPA of at least 3.50 and an LSAT score of 170.

Can a 3.5 GPA get you into law school? ›

These statistics reveal how important the LSAT is to law-school admissions. Earning a high GPA isn't enough. As the Fordham Law School statistics indicate, even those with a 3.5 GPA or better who don't do well on the LSAT have only about a four- percent chance of admission.

Can you go to Harvard with 3.3 GPA? ›

Answer- Harvard requires a 4.18 to get in. However, they may accept some with a 4.0 as well. 2. Can a good GRE score make up for a low GPA?

Can a 2.5 GPA get you into law school? ›

But to answer the question what GPA do you need to get into law school, any law school, then the answer is at least a 2.5. That is realistically the lowest GPA you can have to get into law school. But even with a 2.5, you have an uphill battle to climb as that is in the lowest category of GPAs any school accepts.

Is a 3.5 GPA good enough for Ivy League? ›

It may be difficult to get into an Ivy League school with a 3.5 GPA. Most Ivy League schools require that applicants have an average GPA of 4.0.

What is the highest LSAT score without studying? ›

The LSAT is scored on a 120-180 scale.

From our independent research, we've found that students who take the LSAT without studying achieve scores between 145 and 153.

What is the lowest LSAT score ever? ›

The LSAT scores range from 120-180, with 120 being the lowest possible score. If you are wondering what a good LSAT Score is, there is no failing or passing score on the LSAT.

Has anyone gotten a perfect LSAT score? ›

A 180 is a perfect LSAT score. But of the nearly 60,000 tests taken in 2022, only 119 test-takers scored 180, according to the Law School Admission Council (LSAC). And around 1 in 3 test-takers scored within 5 points of the average LSAT score. You don't need a perfect score to get into law school.

What is the lowest GPA Harvard has accepted? ›

You should also have a 4.18 GPA or higher. If your GPA is lower than this, you need to compensate with a higher SAT/ACT score. For a school as selective as Harvard, you'll also need to impress them with the rest of your application.

What is the easiest law school to get into with a low GPA? ›

Which Law School is The Easiest To Get Into? RYU has the highest acceptance rate of 63%, but Southern University Law Center has the lowest LSAT score requirement of 146. Additionally, Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School has the lowest GPA requirement of 2.99.

What college has the best law program? ›

Here are the 2023-2024 Best Law Schools
 • Stanford University.
 • Yale University.
 • University of Chicago.
 • University of Pennsylvania (Carey)
 • Duke University.
 • Harvard University.
 • New York University.
 • Columbia University.

What GPA do you need for medical school? ›

The medical school admissions process is extraordinarily competitive, and selectivity has intensified due to a pandemic-related surge of interest in the medical field. Premed undergraduates should strive to achieve a GPA of 3.5 or higher to get accepted into a top-tier med school, admissions officials say.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 26/07/2023

Views: 5587

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.