McGraw Hill Answer Key: online hulp bij McGraw Hill Connect Answers (2023)

Studenten weten wat het McGraw Hill Connect-platform is, nietwaar! McGraw-Hill Connect is een webgebaseerde beoordelingstool waarmee studenten en docenten hun voortgang kunnen volgen. Het programma zorgt voor een veilige leeromgeving voor academische prestaties op de lange termijn. Dus, waarom worstelen studenten met de McGraw Hill Connect-antwoorden?

De reden hiervoor is de moeilijkheidsgraad van de opdrachten. Als studenten uitstekende scores willen halen met de juiste McGraw Hill-antwoorden, moeten ze vaak oefenen. Maar vanwege andere verantwoordelijkheden, zoals voltijds of deeltijds werk of schriftelijke cursussen, besteden verschillende studenten hun tijd niet aan hun studie.

Je kunt de blog doornemen voor meer informatieHoe te voltooienHuiswerk op McGraw Hill Connect. Maar, zoals gezegd, er is een oplossing. Studenten kunnen een expert inhuren om de McGraw-opdrachten uit te voeren. Zelfs jij kunt hulp krijgen voor het huiswerk van McGraw Hill Connect.

Curriculum is een verwarring?

De beste oplossing is een klik verwijderd

Kan een expert u de juiste antwoorden geven op McGraw Hill?

Natuurlijk. Door een professional in te schakelen, kunt u er zeker van zijn dat u goede cijfers haalt. Als je je vriend om McGraw-oefeningsantwoorden vraagt, lossen ze het misschien op. Maar kunnen ze u 100% nauwkeurigheid garanderen? Hier doet een professional dat. Met de hulp van deskundig personeel van een gerenommeerd bedrijf kunnen studenten eindelijk ontspannen. Meerdere op internetHulpbureaus voor McGraw Hill Connect-opdrachten geven nauwkeurige McGraw-opdrachtantwoorden. Studenten kunnen deGrote ideeën Wiskundige antwoordenzonder al te veel moeite. Krijg hier het antwoord op hoe.

Hoe geeft de professional de oplossing voor de Connect-vragen van McGraw Hill?

Laten we zeggen dat het niet zo moeilijk is om een ​​McGraw Hill smartbook-antwoordsleutel te krijgen als je professionele, ervaren docenten inhuurt. Volg de blog hier om te weten hoe het moetKrijg online antwoorden op McGraw Hill Accounting. Het maakt niet uit hoe u uw vraag naar de expert stuurt: een pdf- of word-formaat; u kunt de oplossing op de volgende manier krijgen.

Laten we er een paar bekijkenMcGraw Hill Connect beantwoordt hack en begrijpt hoeveel ze experts zijn in het omgaan met lastige McGraw Hill-vragen.

Vraag 1. Bepaal of het beschreven getal een statistiek of een parameter is.

De gemiddelde GPA van alle eerstejaars op een bepaalde universiteit is 2,88

 1. Parameter
 2. Statistiek

Ans.Parameter

Een statistiek is een getal dat een steekproef beschrijft.

Een parameter is een getal dat een populatie beschrijft.

Aangezien het getal uit een populatie komt, is het getal een parameter.

Vraag 2. Identificeer het soort monster dat wordt beschreven.

Een nieuwsverslaggever in een familiepretpark vroeg een willekeurige steekproef van 20 kinderen en een willekeurige steekproef van 20 volwassenen naar hun ervaringen in het park.

Het monster is -

 1. Gestratificeerde steekproef
 2. Systematisch
 3. TROS
 4. willekeurig

Ans.Gestratificeerd.

Bij gestratificeerde willekeurige steekproeven wordt de populatie opgedeeld in groepen die strata worden genoemd, waarbij de leden van elk stratum op de een of andere manier vergelijkbaar zijn. Vervolgens wordt uit elk stratum een ​​eenvoudige aselecte steekproef getrokken.U kunt ook hulp zoeken voor McGraw Hill Connect Answersvan professionals.

Aangezien de populatie in groepen is verdeeld en uit elke groep een eenvoudige willekeurige steekproef wordt getrokken, is de steekproef een gestratificeerde steekproef. Samen met de kennis van demografische gegevens, moeten studenten een levendig idee hebben van andere online leerfeiten.

V.3. Identificeer het soort monster dat wordt beschreven.

Een nieuwslezer op televisie nodigt kijkers uit om hun mening te tweeten over een wetsvoorstel over immigratiebeleid. Meer dan 50.000 mensen uiten op deze manier hun mening.

Het monster is een -

 1. Gestratificeerde steekproef
 2. Voorbeeld van een vrijwillig antwoord.
 3. TROS
 4. willekeurig

Ans.Voorbeeld van een vrijwillig antwoord.

Een vrijwillige responssteekproef is een steekproef waarbij mensen worden uitgenodigd om in te loggen op een website, een sms te sturen of een telefoonnummer te bellen om hun mening over een kwestie te geven.

Aangezien kijkers van de nieuwsuitzending worden uitgenodigd om hun mening over het wetsvoorstel te tweeten en te kiezen of ze willen reageren, is de steekproef een vrijwillige responssteekproef.Als u twijfelt, zoek dan hulp bij de opdrachtexperts voor McGraw Hill Connect-antwoorden.

V.4. Het volgende staafdiagram geeft het gemiddelde bedrag weer dat een Amerikaans gezin in dollars heeft uitgegeven aan verschillende voedselcategorieën in een recent jaar.

Het bedrag is in dollars.

 1. Aan welke categorie is het minste geld uitgegeven?
 2. Waar of niet waar: gezinnen gaven gemiddeld meer uit aan groenten en fruit dan aan vlees, gevogelte, vis en eieren.

Ans.

 1. Als we de grafiek grondig lezen, kunnen we zien waar het minste geld in is uitgegeven

Zuivel en melkmeisje dat is $ 250.

 1. Vals.

V.5. Een populatie heeft een gemiddelde Μ=26 en een standaarddeviatie Σ=10

Rond de antwoorden naar behoefte af op twee decimalen.

(a) Bepaal de z-score voor een populatiewaarde van -2.

(b) Bepaal de z-score voor een populatiewaarde van 40.

(c) Welk getal heeft een z-score van -1,1?

Ans.Laat x per definitie een waarde zijn uit een populatie met gemiddelde µ en standaarddeviatie σ. De z-score voor x is .

 1. Voor de populatiewaarde -2,
 2. Evenzo geldt voor de populatiewaarde 40,
 3. Het getal z = -1,1 is -1,1 standaarddeviaties onder het gemiddelde.

V.6. Voor de dataset: 4 4 24 3 10 5 5 15 8 5 4 11 3 6 14 3 9 6 5 9 3 5 7 3

 1. Zoek het eerste en derde kwartiel
 2. Zoek nu de IQR
 3. Vind de bovenste en onderste uitbijtergrenzen.
 4. Maak een lijst van alle waarden, indien van toepassing, die zijn geclassificeerd als uitschieters.

Ans. Dit gegevensprobleem kan worden opgelost met behulp van een TI-84 plus-rekenmachine met de opties STAT en CALC. Dus het toepassen van technologie,

 1. Q1 is 4 en Q3 is 9.
 2. IQR = Q3 – Q1 =9 – 4 =5
 3. De onderste uitbijtergrens = Q1 – 1,5IQR = 4 – 1,5 (5) = -3,5

Bovenste uitbijtergrens = Q3 +1,5IQR = 9 +1,5(5) = 16,5

 1. Alle gegevens die kleiner zijn dan de ondergrens van de uitschieter of groter dan de bovengrens van de uitschieter, worden als een uitbijter beschouwd.

De uitschieter is 24.

V.7. In een onderzoek onder 500 waarschijnlijke kiezers in een bepaalde stad, zeiden 310 dat ze van plan waren te stemmen om de zittende burgemeester te herverkiezen.

 1. Wat is de kans dat een ondervraagde kiezer van plan is te stemmen om de burgemeester te herverkiezen?
 2. Interpreteer deze kans door het percentage te schatten van alle kiezers in de stad die van plan zijn te stemmen om de burgemeester te herverkiezen.

Ans.

 1. De steekproefruimte bestaat uit de 500 ondervraagden. Hiervan zeiden 310 dat ze van plan zijn te stemmen om de burgemeester te herverkiezen, dus de kans dat een ondervraagde persoon van plan is te stemmen om de burgemeester te herverkiezen, is

P(stem voor herverkiezing) = 310/500 = 0,62

De kans dat een ondervraagde kiezer van plan is te stemmen om de burgemeester te herverkiezen, is dus 0,62

 1. Om het percentage van alle kiezers in de stad te schatten dat van plan is te stemmen om de zittende burgemeester te herverkiezen, vermenigvuldigen we de gevonden kans met 100.

Daarom is het geschatte percentage van alle kiezers in de stad die van plan zijn te stemmen voor herverkiezing van de burgemeester 62%.

Vraag 8. Een honkbalwerper gooide 3844 worpen tijdens een deel van een recent seizoen. Hiervan werden er 1853 gegooid zonder slagen op de slagman, 876 werden gegooid met één slag en 1115 werden gegooid met twee slagen.

 1. Wat is de kans dat een honkbalveld wordt gegooid zonder slagen?
 2. Wat is de kans dat een honkbalveld wordt gegooid met minder dan twee slagen?

Ans.

 1. De sample ruimte bestaat uit 3844 pitches. Hiervan werden er 1853 gegooid zonder slagen, dus de kans dat een honkbalveld wordt gegooid zonder slagen is

P(een honkbalveld wordt gegooid zonder slagen) = 1853/3844 = 0,4820

 1. Het aantal worpen gegooid met minder dan twee slagen is 1853+ 876 = 2729. Daarom is de kans dat een honkbal wordt gegooid met minder dan twee slagen gelijk aan

P(minder dan twee slagen) =2729/3844 = 0,7099

Vraag 9. Laat V de gebeurtenis zijn dat een computer een virus bevat, en laat W de gebeurtenis zijn dat een computer een worm bevat. Stel P(V) = 0,4 , P(W) = 0,5 , P(V en W) =0,28.

 1. Bereken de waarschijnlijkheid dat de computer een virus of een worm of beide bevat.
 2. Bereken de kans dat de computer geen worm bevat.

Ans.

We hebben de algemene optelregel voor twee willekeurige gebeurtenissen A en B,

P( A of B) = P(A) +P(B) – P(A en B).

 1. We berekenen, P(V of W) = P(V) +P(W) –P(V en W)

= 0,4 + 0,5 -0,28

= 0,62

 1. Met behulp van de regel van complementen,

P(En) = 1- P(A)

We berekenen, P (niet W) = P(Wc)

= 1 – P(W)

= 1 – 0,5 = 0,5

Vraag 10. Op een recente zaterdag bezochten in totaal 1473 mensen een lokale bibliotheek. Van deze mensen waren er 233 jonger dan 10 jaar, 462 tussen 10 en 18 jaar, 161 tussen 19 en 30 jaar en de rest was ouder dan 30 jaar. Eén persoon wordt willekeurig bemonsterd.

 1. Wat is de kans dat de persoon jonger is dan 19 jaar?
 2. Wat is de kans dat de persoon ouder is dan 18 jaar?

Ans.

 1. Er zijn 233 +462 = 695 mensen die jonger waren dan 19 jaar (op een totaal van 1473 mensen). Daarom,

P(jonger dan 19 jaar) = 695/1473 = 0,4718

 1. Er waren 161+617 = 778 mensen die ouder waren dan 18 jaar. Daarom,

P(ouder dan 18 jaar) = 778/1473 = 0,5282

Dus,

Vandaar Opgelost

FAQs

Does McGraw-Hill Connect record you? ›

Our system allows the student to be recorded while taking the exam in the same manner as an instructor recording a lecture. Additionally, we have implemented a number of different options making this a secure test-taking feature, such as a visual identification method and the disabling of the pause controls.

How to find McGraw-Hill Connect answers? ›

Reviewing assignment feedback allows you to learn from incorrect answers. To view assignment feedback, click View Attempt. To see the correct answers, click the blue show correct answers button. To return to seeing what you answered originally, click show my answers.

Can you exit assignment in McGraw-Hill Connect? ›

If you are unable to complete your assignment in one sitting, use the “Save & Exit” button to save your work and complete it at a later time. Once you have completed your assignment, use the “Submit” button to send the assignment to your instructor and have it graded.

Does McGraw Connect detect cheating? ›

And the answer is - Yes, the McGraw Hill Connect platform can detect cheating. The tool includes a remote web proctoring system that allows evaluators to review the student's exam activity. Meanwhile, you can learn more about where to get MyMathLab answers without cheating by clicking here.

Can canvas detect cheating? ›

For conducting proctored tests, Canvas uses third-party proctoring software. Just like the supervisor of a physical classroom, the software acts as a neutral examiner. Canvas not just detects and prevents cheating during tests but also verifies the authenticity of the user by validating their ID.

Is McGraw Hill harder? ›

The McGraw Hill is not an easy test (again, it's the same difficult as the real test), but if you are a very advanced student you should skip directly to the Barron's book in between official tests. I used this book as my primary resource for the Math 2 SAT, and it had the most accurate practice tests I have seen.

Are McGraw Hill tests timed? ›

Exams and quizzes are timed – There will be a picture of a clock prior to opening the exam. Once they are started, the clock cannot be stopped EVEN IF you exit the program.

Is McGraw Hill homework timed? ›

You can set a time limit for the assignment if you want your students to complete it in one sitting. The timer will begin when a student opens the assignment, and it can't be paused or stopped even if the student exits the assignment.

How does McGraw Hill detect cheating? ›

First, McGraw Hill Connect uses a proctoring system that monitors students as they take tests and quizzes. This system is designed to prevent cheating.

Does McGraw Hill use lockdown browser? ›

McGraw-Hill Connect is integrated with Proctorio, not Respondus. The Basic Package of Connect comes with the lockdown browser features. Instructors using MH Connect are able to take advantage of this feature without extra cost of students.

How long does connect last? ›

Viagra Connect is a medicine used to treat erectile dysfunction (ED) in men. Once you have taken Viagra Connect, it stays active in your body for up to four hours. After that, the medicine gets broken down by the liver and is flushed out of the body.

Are McGraw-Hill Connect exams proctored? ›

Connect & Proctorio: Online Assessment Integrity

McGraw Hill partners with Proctorio to provide remote proctoring and browser-locking capabilities within Connect.

Does McGraw Hill track IP address? ›

As is typical, when visitors request page from McGraw Hill Medical, our servers log the visitors' IP addresses, referrer site and user-agent information. We do not normally link IP addresses to anything personally identifiable, which means that a user's session will be logged, but the user remains anonymous to us.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Roderick King

Last Updated: 13/10/2023

Views: 5247

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Roderick King

Birthday: 1997-10-09

Address: 3782 Madge Knoll, East Dudley, MA 63913

Phone: +2521695290067

Job: Customer Sales Coordinator

Hobby: Gunsmithing, Embroidery, Parkour, Kitesurfing, Rock climbing, Sand art, Beekeeping

Introduction: My name is Roderick King, I am a cute, splendid, excited, perfect, gentle, funny, vivacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.