De schoonheid achter bijkomende schade (2023)

Gepubliceerd in

Recensies van film

·

8 minuten lezen

·

18 oktober 2017

--

Voor de duidelijkheid van het publiek wanneer wordt verwezen naar liefde, tijd en dood, aangezien karakters (AC) zullen volgen, indien nee (AC), dan verwijst het naar een zelfstandig naamwoord.

De schoonheid achter bijkomende schade (3)

In het nieuwste werk van David Frankel,Bijkomende schoonheidis een emotioneel kunstwerk dat je kritisch laat nadenken over wat het leven werkelijk is; en hoe liefde, tijd en dood een persoon werkelijk beïnvloeden. Frankel regisseerde andere films, waaronderMarley en ik. Net als binnenMarley en ikFrankel neemt je mee op een emotionele reis en neemt je mee naar de diepten van wat familie werkelijk voor iemand betekent. Hij neemt je mee op een echte achtbaanrit, door de ups en downs van wat de realiteit van het leven is. Niemand heeft echt controle over wat er met hem of haar in zijn leven gebeurt, maar jij kunt wel bepalen hoe dit jouw leven beïnvloedt. Tot slot portretteert Frankel in al zijn films dit aspect van de diepere betekenis en laat hij je nadenken over de diepgaande aspecten van het leven.

InBijkomende schoonheidHoward, een reclameman uit New York, lijdt aan een grote tragedie en begint zich terug te trekken uit de wereld. Howard, gespeeld door Will Smith, schrijft vervolgens brieven aan liefde, tijd en dood. Nadat hij de brieven heeft verzonden, begint hij van elk van hen contact te krijgen en begint hij de diepere betekenis van elk aspect te beseffen. Hij doorloopt de reis van ups en downs om te zien dat het diepste verlies momenten van betekenis en echte schoonheid kan onthullen.

Will Smith geeft het publiek opnieuw een spectaculair optreden, via Howard brengt hij de emotie niet alleen via zijn woorden over, maar brengt hij de emoties over door zijn hele lichaam. In de eindscène, waarin hij zich werkelijk de bijkomende schoonheid van zijn tragische verlies realiseert, verliest hij zichzelf in wanhoop en de volle omvang van rouw. Smith, verlamd door zijn emoties, laat het verdriet zijn lichaam volledig overnemen. Gedurende het hele proces blijft hij herhalen: 'Mijn dochters naam is Olivia', in een staat van delirium portretteert Smith de radeloze ouder die zijn zesjarige dochter aan kanker verloor. Dit is niet de eerste rol van Smith, waarin hij emoties door zijn hele lichaam uitbeeldt; hij speelde ook in de filmsik ben een legende(2007) EnHersenschudding(2015). TijdensIk ben een legende, Dr. Neville (Will Smith), is de overlevende van een door mensen veroorzaakte plaag. Naarmate de film vordert, portretteert Smith de vastberaden man die op zoek is naar een geneesmiddel en zin wil geven aan de dood van zijn familie. Door gedurende de hele film veel emoties, zoals woede, frustratie en verdriet, uit te beelden om zijn publiek ervan te overtuigen dat hij een remedie probeert te vinden die alle fouten van de wereld zou kunnen rechtzetten, neemt Smith niet alleen het karakter van Dr. Neville over. , maar in de meeste van zijn films bestudeert hij het personage totdat hij weet dat hij het publiek volledig kan laten geloven wie hij moet worden. Aan het einde van elke film kunnen de toeschouwers onder de indruk zijn van zijn rauwe optreden en verbijsterd zijn dat hij de rol heeft overgenomen en hem tot zijn recht heeft laten komen.

Will Smith is niet de enige overtuigende acteur inBijkomende schoonheid.Naast Smith zijn er nog andere acteurs, waaronder Keira Knightly, die Love (AC) is, Jacob Latimore, die Time (AC) is, en Helen Mirren, die Death (AC) is. En elk van de entiteiten helpt Howard, en elk van zijn vrienden die worstelen met hun eigen liefdes-, tijd- en doodskwesties. Liefde (AC), Tijd (AC) en Dood (AC) gebruiken allemaal hun emoties om de emoties van het hoofdpersonage uit te lokken. Dat brengt de film echt samen en verbindt hem met een geloofwaardige emotionele prestatie van iedereen. Knightly wordt bijvoorbeeld de eerste keer dat Love (AC) Howard bezoekt, emotioneel en huilerig omdat ze niet gelooft dat wat ze doet het juiste is. Ze probeert Howard echter te overtuigen de pijn die hij in hem vasthoudt los te laten, door echte tranen te huilen, haar stem te laten trillen en haar schouders te laten zakken. Knightly gebruikt haar lichaam om het gewicht van de taak van Love (AC) uit te beelden. Knightly is niet de enige bijrol die zijn geheel gebruikt om de rol van het personage te overwinnen. Helen Mirren gebruikt snelle, snelle lichaamsbewegingen en verschillende stemtonen om Death (AC) aan Howard uit te beelden. En laat hem geloven dat ze het niet leuk vond om zijn dochter mee te nemen, maar dat ze wel moest. Mirren laat een prachtige performance zien waarbij het publiek haar echt kan geloven als Death(AC). Ook Jacob Latimore is geen uitzondering, hij komt met een spectaculaire en geloofwaardige performance, waarmee hij het publiek een personage als Time (AC) laat zien. Latimore gebruikt grootse lichaamsbewegingen en perfect gekozen woorden om Howard te laten geloven dat hij Time (AC) is. Hij overtuigt niet alleen Howard, maar ook het geprojecteerde publiek. De ondersteunende acteurs (Knightly, Latimore en Mirren) hebben het moeilijkste deel van het acteur zijn voor elkaar gekregen, het deel van het overbrengen van de drie dingen die de meeste mensen niet kunnen verklaren.

Bijkomende schoonheidbestaat niet slechts uit één thema, maar uit drie grote thema’s die je echt kritisch doen nadenken over hoe het leven zou moeten zijn. Deze film draait om liefde, tijd en dood. Aan het begin van de film zegt Howard:“We zijn hier om verbinding te maken. Liefde, tijd en dood. Deze drie dingen verbinden ieder mens op aarde. We verlangen naar liefde, wensen dat we meer tijd hadden en we zijn bang voor de dood.’

De schoonheid achter bijkomende schade (4)
  • Iedereen wil zich geliefd voelen in zijn leven,Bijkomende schoonheidduikt in de diepgaande definitie van wat liefde kan zijn. Voor verschillende mensen kan liefde verschillende dingen betekenen. Liefde en genezing, maar het kan ook pijnlijk zijn. Het kan mensen op het punt brengen dat we, als we een groot verlies hebben geleden, niet geloven dat we nog een keer kunnen liefhebben.Bijkomende schoonheid, toont dit thema van liefde door middel van gezichtspunten, bijvoorbeeld wanneer het onze hoop doet instorten dat Howard ooit weer zal liefhebben nadat hij zijn dochter heeft verloren. Maar in andere gevallen laat het zien dat liefde wordt gevonden nadat de bijkomende schade is aangericht, en hij begint te genezen en het concept te begrijpen dat hij weer zal kunnen liefhebben. En Howard weet dat de liefde die hij voor zijn dochter heeft, altijd in hem zal blijven. Iedereen praat graag over de gelukkige, kalverliefde, stereotiepe liefde. Maar niemand denkt graag na over het concept dat liefde slecht kan zijn.Onderpand schoonheid,raakt een beetje aan dit thema, maar ze behandelen het niet volledig. Liefde kan kwaadaardig zijn en ons in de val lokken en ons ongezonde hoeveelheden pijn laten doormaken. Howard maakt dit mee als hij te maken krijgt met het leven nadat zijn dochter is overleden. Hij leeft zijn leven als een gevangenisstraf: naar zijn werk gaan, urenlang in het hondenpark zitten en dan naar huis gaan. Hij herhaalt dit dag na dag, omdat hij niet meer weet hoe hij moet leven. Liefde kan mensen tot waanzin drijven, waarop ze niet meer weten hoe ze moeten herstellen of hun leven weer kunnen hervatten. De meeste mensen denken dat er maar één soort liefde is; het overweldigende gelukkige type. Alleen geloof ik dat je de overweldigende gelukkige liefde kunt hebben, maar je kunt ook een kwaadaardige soort liefde hebben die zich in je verbergt, totdat deze zich mag laten zien.
De schoonheid achter bijkomende schade (5)
  • Tijd: het kan in een oogwenk voorbijgaan, maar het kan ook voortslepen en ons doen denken dat er nooit een einde aan zal komen. Howard, stelt‘Ik wil jouw tijd niet, omdat jij de hare hebt afgepakt. Het is geen geschenk, het is een gevangenisstraf.”Iedereen heeft eerder iemand verloren die dierbaar is in zijn hart en niemand kan ons vertellen hoeveel tijd we nog hebben. We willen allemaal meer tijd.Bijkomende schoonheidlaat zien welk verschil de tijd kan maken in de loop van een korte en een lange periode. Er wordt gezegd dat de tijd alle wonden heelt, en je kunt doorzien welk effect de tijd heeft op het feit dat Howard pijn voelt. En hoe lang het duurt voordat hij vrede vindt in de dood van zijn dochter, en een diepere betekenis van bijkomende schoonheid vindt. Gedurende deze periode kun je gedurende de hele film zien dat de tijd Howard onder druk zet en hem het gevoel geeft dat hij in de gevangenis zit. Gedurende het grootste deel van de film gedraagt ​​hij zich alsof hij in een gevangenisstraf zit, waarbij hij een vast schema opstelt en een routine doorloopt. Hij staat zichzelf niet toe het leven volledig te omarmen en te leven. Hij gaat door met zijn leven alsof er niets is om voor te leven. Maar aan het einde van de film kan het publiek zien dat Howard door de tijd heen geneest en weer heel wordt.
De schoonheid achter bijkomende schade (6)
  • Iedereen is bang voor de dood. We willen allemaal leven. En als het tijd is om iemand te laten gaan, rouwen we allemaal op verschillende manieren. In sommige delen van de film lijkt het alsof Howard neigt naar de dood, maar dan laat hij ook zien welke schade de dood hem heeft toegebracht. Zijn dochter was het grootste deel van zijn leven, en toen zij stierf, stierf ook een deel van hem. De dood heeft voor elke persoon een andere uitwerking, dus het kan snel weer opveren en bij anderen kan het jaren duren voordat de dood van de dierbare te boven komt. Hoe dan ook, niemand houdt van de doodOnderpand schoonheid,Howard is boos op de dood omdat hij een van zijn liefdes heeft weggenomen, en Will Smith, die optreedt als Howard, laat zien welke emotionele, fysieke en mentale rol de dood in zijn leven heeft gespeeld. We worden elke dag met de dood geconfronteerd; we zien het misschien niet elke dag binnen onze soort, maar de dood komt in andere aspecten voor. De hele reden dat we leven, is omdat we overleven door de dood van anderen, bijvoorbeeld ons voedsel.Bijkomende schoonheidspreekt alleen over de dood van mensen, en hoe dat de enige dood is die ertoe doet. Deze film laat je echt rekening houden met alle aspecten van liefde, tijd en dood. Het is een baanbrekende film, die je dieper dan de oppervlakte laat krabben om de echte betekenis van het verhaal te ontdekken.

Bijkomende schoonheidneemt je echt mee op een emotionele reis door hoe het leven werkelijk kan zijn en waar het van gemaakt is. Het kan ervoor zorgen dat je je op je dieptepunt voelt van verdriet, je op de rand van tranen brengt, en in sommige scènes je helemaal aan het huilen maakt. Het doet je echter echt nadenken over waar je je leven van kunt maken. En met wie je je leven wilt doorbrengen omdat je liefde nodig hebt, maar een beperkte hoeveelheid tijd hebt en de dood niet kunt vermijden. Sommige critici zouden kunnen zeggen dat er tussen liefde, tijd en dood slechts twee ervan gegarandeerd zijn (Tijd en Dood). Ik geloof echter dat ze alle drie gegarandeerd zijn, omdat liefde uiteindelijk nog steeds bestaat, de tijd nog steeds verstrijkt en wat er ook gebeurt, niemand de dood kan bedriegen. Elke entiteit is een belangrijk onderdeel van het leven van mensen, enBijkomende schoonheidgraaft diep en dwingt je om naar alle aspecten van de abstracties te kijken om de schoonheid ervan te ontdekken. Aan het einde van de dominotoren, als alles instort, kunnen we allemaal opnieuw beginnen. We hebben allemaal een tweede kans.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Laurine Ryan

Last Updated: 13/09/2023

Views: 6419

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Laurine Ryan

Birthday: 1994-12-23

Address: Suite 751 871 Lissette Throughway, West Kittie, NH 41603

Phone: +2366831109631

Job: Sales Producer

Hobby: Creative writing, Motor sports, Do it yourself, Skateboarding, Coffee roasting, Calligraphy, Stand-up comedy

Introduction: My name is Laurine Ryan, I am a adorable, fair, graceful, spotless, gorgeous, homely, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.