CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (2023)


CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (2)

CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (4)Bibliografieën
CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (5)
CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (6)Slips
CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (7)Collecties
CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (8)verteert
CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (9)Veelgestelde vragen



CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (13)


CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (16)

Heb je een vraag?


CAELA: ESL-bronnen: samenvattingen (18)Printervriendelijk

ESL-bronnen

> Samenvatting

Video gebruiken met volwassen Engelse taalleerders


Miriam Bert
Nationaal centrum voor ESL-geletterdheidsonderwijs
Augustus 1999

Video kan worden gebruikt in verschillende instructieomgevingen - in klaslokalen, op locaties voor afstandsonderwijs waar informatie vanuit een centraal punt wordt uitgezonden naar leerlingen die communiceren met een facilitator via video of computer, en in situaties van zelfstudie. Het kan worden gebruikt bij de professionele ontwikkeling van leraren (zie bijvoorbeeld Savage & Howard, 1992) of bij leerlingen als manieren om inhoud te presenteren, gesprekken te beginnen en concepten te illustreren. Leraren of studenten kunnen hun eigen videobanden maken als inhoud voor de klas of als middel om de prestaties van leerlingen te beoordelen (Taggart, 1996).

Deze samenvatting richt zich op het gebruik van video bij volwassenen die Engels als tweede taal (ESL) leren. Het biedt een grondgedachte voor het gebruik van video bij deze leerlingen, presenteert richtlijnen voor het selecteren en gebruiken van video's in instructie, bespreekt enkele commerciële video's die worden gebruikt in ESL-programma's voor volwassenen, en eindigt met een bespreking van de toekomst van videogebruik in instructie.

(Video) Examentraining Engels vmbo-gt 2017-I, tekst 6

Voordelen

Er zijn een aantal goede redenen om video te gebruiken in klaslokalen voor volwassenen. Video combineert visuele en auditieve prikkels, is toegankelijk voor wie nog niet goed heeft leren lezen en schrijven, en biedt context voor leren (Fazey, 1999; Johnston, 1999). Voor Engelstalige leerlingen heeft video het extra voordeel dat het echte taal- en culturele informatie verschaft (Bello, 1999; Stempelski, 1992). Video kan worden gecontroleerd (gestopt, gepauzeerd, herhaald) en kan worden gepresenteerd aan een groep studenten, aan individuen of voor zelfstudie. Het stelt leerlingen in staat om gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal te zien terwijl ze de klemtoon, intonatie en het ritme van de taal horen (Bello, 1999).

Video's kunnen stimulerend zijn voor volwassen leerlingen. Veel video's zijn gebaseerd op verhalen, die door bijna iedereen worden genoten en vooral in sommige culturen geliefd zijn (Johnston, 1999). Video's die de conventies van amusementstelevisie gebruiken (plot, personage, ontwikkeling en resolutie) kunnen de aandacht trekken van leerlingen die nog niet kunnen lezen.

Authentieke video's
Omdat veel uitstekende video's worden geproduceerd als entertainment voor moedertaalsprekers van het Engels, presenteren ze over het algemeen echte taal die niet vereenvoudigd is en op normale snelheid wordt gesproken met echte accenten. Deze video's omvatten films, televisieprogramma's en nieuwsuitzendingen; ze kunnen een realistisch beeld geven van de Amerikaanse cultuur, en hun meeslepende verhaallijnen kunnen leerlingen motiveren om hun begrip uit te breiden. Bovendien kan het gebruik van authentieke video's in de klas leerders mogelijkheden bieden om een ​​medium dat ze in hun dagelijks leven gebruiken te evalueren (Stempleski, 1992). Dit is belangrijk omdat, net zoals leerlingen kritische geletterdheidsvaardigheden moeten ontwikkelen om te analyseren wat ze lezen om feit van fictie te onderscheiden of om het standpunt van een auteur over een onderwerp te identificeren en te vergelijken met hun eigen standpunt (Florez, 1998), ze ook om dit te kunnen doen met wat ze zien en horen, dus met films en televisieprogramma's.

Instructievideo's
Instructievideo's voor Engelse taalontwikkeling zijn gemaakt voor gebruik in klaslokalen of in andere educatieve omgevingen en hebben extra voordelen. Ze zijn waarschijnlijk al geëvalueerd op taal, inhoud en lengte, en veel instructievideo's zijn verpakt als multimediabronnen, waaronder werkboeken voor leerlingen, handleidingen voor docenten, videotranscripten en geluidsbanden (Stempleski, 1992).

Uitdagingen

Het gebruik van authentieke video's is een uitdaging. Vaak bieden ze niet de beste manier om complexe concepten uit te leggen of bepaalde grammatica of schrijfvaardigheid te oefenen (Johnston, 1999).

Het kost de leraar tijd om authentieke video's te bekijken en te selecteren en vervolgens activiteiten voor leerlingen voor te bereiden. Aangezien het taalgebruik en de context van authentieke video's niet worden gecontroleerd, zullen leraren de tijd moeten nemen om deze uit te leggen.

Auteursrecht vormt een andere uitdaging. Regels voor het gebruik van uitgezonden programma's off-air hebben betrekking op hoe lang de opname kan worden bewaard en hoe vaak deze kan worden vertoond. Details zijn verkrijgbaar bijCirculaire 21: Reproducties van auteursrechtelijk beschermde werken door onderwijzers en bibliothecarissen(Bibliotheek van het Congres, 1995).

Authentieke video's kunnen taal, inhoud of thema's bevatten die controversieel of zelfs ongepast zijn in het ESL-klaslokaal voor volwassenen. Het kost tijd, nadenken en zorgvuldige planning van de kant van de leraar om leerlingen voor te bereiden op het bekijken en bespreken van deze video's. Aan de andere kant is het misschien niet aan te raden om alleen films met een G-rating of familieprogramma's te selecteren, omdat de inhoud en taal ervan weinig interessant en relevant kunnen zijn voor lerende volwassenen. Bovendien, als een authentieke video voldoet aan de leerdoelen en motiverend is voor de leerlingen, kan deze dienen als springplank voor het bespreken van verschillende culturele normen en de kwestie van censuur. Deze discussies kunnen dienen om de kritische denkvaardigheden van leerlingen te verbeteren en tegelijkertijd hun verwerving van taal en culturele informatie te vergroten (Gareis, 1997).

Video's selecteren

Of het nu gaat om authentieke of instructievideo's, er zijn criteria die moeten worden gevolgd bij hun selectie. Arcario (1992), Johnston (1999) en Stempleski (1992) stellen voor dat leraren zichzelf de volgende vragen stellen voordat ze een video of videoserie kiezen:

 • Inspiratie/Motivatie/Interesse:Zal de video mijn leerlingen aanspreken? Zal het ervoor zorgen dat ze willen leren? Bijvoorbeeld een scène uitJoy Luck Club,een film over conflicten tussen Chinees-Amerikaanse vrouwen van de eerste en tweede generatie, is mogelijk van beperkt belang voor een klasse bouwvakkers uit El Salvador.
 • Inhoud:Komt de inhoud overeen met mijn leerdoelen? Is het cultureel geschikt voor mijn leerlingen? Aan de andere kant,Mijn familie/Mi Familia,een film over een Latijns-Amerikaanse familie in East Los Angeles, kan van groot belang zijn voor de klasse van bouwvakkers die in de Verenigde Staten wonen en gezinnen grootbrengen.
 • Duidelijkheid van bericht:Is de instructieboodschap duidelijk voor mijn leerlingen? Hier is de leraar essentieel. De leerlingen voorbereiden om te begrijpen wat ze gaan zien, maakt het verschil tussen verspilde tijd en goed bestede tijd.
 • Tempo:Is het tempo van de taal of instructie te hoog voor mijn leerlingen? Veel authentieke video's gaan in een tempo dat moeilijk te volgen is voor een niet-moedertaalspreker. Zelfs een instructievideo kan te snel en te compact zijn voor volwassenen die nieuw zijn in het Engels.
 • Afbeeldingen:Welke afbeeldingen worden gebruikt om een ​​concept uit te leggen? Verduidelijken ze het? Verschijnen ze lang genoeg op het scherm om door de leerling te worden begrepen? In sommige instructievideo's kunnen afbeeldingen, grafieken en zelfs taalpatronen te kort op het scherm staan ​​om volledig te worden begrepen.
 • Lengte van reeks:Is de getoonde reeks kort genoeg? Bij tweedetaalleerders zijn segmenten van minder dan vijf minuten vaak voldoende. Een segment van twee tot drie minuten kan gemakkelijk genoeg materiaal opleveren voor een les van een uur (Stempleski, 1992).
 • Onafhankelijkheid van volgorde:Kan dit segment worden begrepen zonder uitgebreide uitleg van het plot, de setting en de karaktermotivatie die eraan voorafgaat en erop volgt? Leerkrachten moeten beslissen of het de moeite waard is om tijd en moeite te investeren om leerlingen voor te bereiden op het begrijpen van de context van bepaalde taal- en culturele nuances of onderscheidingen . Bijvoorbeeld de context van een vignet uit een televisiekomedie zoalsVrienden,die de relaties onderzoekt tussen zes blanke New Yorkers in de twintig, is veel complexer dan een scène uit een film alsMississippi Massala,waarin een interraciale relatie wordt onderzocht.
 • Beschikbaarheid en kwaliteit van gerelateerde materialen:Welk afdrukmateriaal hoort bij de video? Met video's die zijn ontworpen om te worden gebruikt voor Engelstalige instructie, moeten de bijbehorende leerboeken, bronnenboeken en werkboeken zorgvuldig worden onderzocht om te zien of ze voldoen aan de instructiebehoeften van de leerlingen. Bij authentieke video's zijn mogelijk transcripties beschikbaar. Als een film is aangepast van een kort verhaal of roman, kan de tekst voor of na het bekijken van de video worden gelezen.
 • Gebruik van video's:Hoe ga ik de video gebruiken? In de klas kan een leraar leerlingen helpen videopresentaties aan te pakken die taalkundig complexer zijn en waarin de verhaallijn en personages dubbelzinniger zijn. Dit soort video's moeten waarschijnlijk worden vermeden wanneer ze worden toegewezen voor zelfstudie (Thomas, et al., 1992).

Video's gebruiken

Milli Fazey van Kentucky Educational Television (KET) (1999) stelt voor dat leerkrachten een video als een driedelige les beschouwen, met activiteiten voor het bekijken, bekijken en nakijken.

Alvorens de video te presenteren,de leraar moet de interesse van de leerlingen wekken voor wat ze gaan doen en hen voorbereiden om het met succes te doen. De leraar vertelt de leerlingen of laat ze zelf ontdekken waarom ze de video bekijken (bijvoorbeeld om de werkverwachtingen in de Verenigde Staten te begrijpen, om manieren te leren om mensen te ontmoeten en te begroeten, om te leren hoe ouders hun kinderen op school kunnen helpen ). Voorbereiding kan bestaan ​​uit een voorleesactiviteit of een bespreking van nieuwe woordenschat uit de video. Het kan gaan om het bekijken van stilstaande beelden van de video en het voorspellen van de taal en inhoud die moet worden behandeld. Voorbereiding tot slot betekent ervoor zorgen dat er een werkende videorecorder en monitor beschikbaar is en dat het scherm groot genoeg is zodat alle leerlingen de film gemakkelijk kunnen bekijken. Fazey raadt aan om een ​​20-inch scherm te gebruiken voor een klas van 12 tot 15 leerlingen.

Terwijl de leerlingen de video bekijken,de leraar moet bij de leerlingen in de klas blijven om hun reacties te observeren en te zien wat ze niet begrijpen, waar ze geïntrigeerd door zijn en wat hen stoort. De leraar is er ook om naar behoefte op de pauze-, terugspoel- en afspeelknoppen te drukken. Soms is het beter om de lichten aan te laten. Dit vergemakkelijkt de observaties van de leraar en stelt leerlingen in staat om aantekeningen te maken en door de leraar voorbereide werkbladen in te vullen. Bijvoorbeeld bij het bekijken van een vignet vanJoy Luck Club,leerlingen kunnen de opdracht krijgen om de woorden op te schrijven die de jonge Europees-Amerikaanse man gebruikt als aanvulling op het diner dat door de moeder van zijn Chinees-Amerikaanse vriendin is bereid.

Na de bezichtiging,de leraar moet complexe punten bekijken en verduidelijken, discussie aanmoedigen en vervolgactiviteiten uitleggen en toewijzen, ongeacht of deze zijn opgenomen in de teksten en materialen van de leerlingen die bij de instructievideo's horen of dat ze zijn ontwikkeld voor authentieke video's. Bijvoorbeeld het werkboek voor de instructievideoEen dag uit het leven van de familie González(Delta Systems Co., Inc., 1998) omvat activiteiten na het bekijken die leerlingen ertoe aanzetten om in kleine groepen de taal en culturele concepten die in de video worden gepresenteerd te bespreken, te werken aan grammatica of woordenschatactiviteiten uit de taal en structuren die in de video worden gebruikt , en doe vervolgens een activiteit voor het opbouwen van consensus en het oplossen van problemen en voltooi een project dat hen naar de grotere gemeenschap brengt. Evenzo, na het bekijken van een authentieke video zoalsHet noorden- een film die de odyssee beschrijft van twee Midden-Amerikanen die de vervolging in hun geboorteland Guatemala ontvluchten om naar de Verenigde Staten te emigreren - leerlingen kunnen projecten ontwikkelen waarbij ze recente immigranten in hun buurt interviewen en verslag uitbrengen over hun ervaringen die naar de Verenigde Staten zijn gekomen.

Sommige video's die momenteel in gebruik zijn

Onlangs zijn er verschillende video's voor volwassen studenten die de Engelse taal leren geproduceerd voor uitzending op openbare televisiestations en als videobanden om te kopen. Ze worden gepubliceerd in multimediapakketten die docententeksten, studentenboeken, geluidsbanden en, in sommige gevallen, leesteksten, reproduceerbare masters voor de klas en beoordelingsmateriaal bevatten.

Deze video's kunnen worden gebruikt in bibliotheekprogramma's, community-based programma's of werkplekprogramma's waarbij leerlingen wekelijks of maandelijks een instructeur ontmoeten, maar het meeste leren gebeurt door zelfstudie (@Werk,1999). De volgende video's worden op de markt gebracht voor gebruik met volwassen studenten die de Engelse taal leren in klaslokalen, afstandsonderwijs of zelfstudie.

Kruispunt Café
Deze serie werd gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Onderwijs en verschillende staten, en uitgezonden op de openbare tv in 1997 en 1998. Het vertelt het verhaal van een etnisch, cultureel en taalkundig diverse groep individuen die in een café werken en deze betuttelen. Ze staan ​​voor uitdagingen die veel immigranten gemeen hebben (en ook sommige niet-immigranten). In elke aflevering zijn twee instructieve segmenten opgenomen; de ene gaat over cultuur, de andere over taalpatronen. Het multimediapakket dat bij de video's hoort, bevat werkboeken en fotoverhalen voor leerlingen en transcripties en bronnenboeken voor docenten. Beoordelingspakketten met video- en geluidsbanden en blackline-masters kunnen worden gebruikt om de voortgang van studenten te meten op het gebied van lezen, schrijven, luisteren, spreken, taalstructuren en kritisch denken. Daarnaast is er een partnergids met activiteiten voor moedertaalsprekers, vrienden, familieleden of docenten om te gebruiken bij het werken met de Engelse taalleerders buiten het klaslokaal.

De videoserie kan worden gekocht bij INTELECOM ophttp://www.Intelecom.org/cafe/html/of 626-796-7300, of per e-mail opklantenservice@intelecom.org. Het drukwerk wordt gedistribueerd door Heinle & Heinle op 800-760-7400 of ophttp://www.heinle.com. Voor meer informatie over deze serie, zie de evaluatie van de uitvoering van deKruispunt Caféin de staat Florida (McLean, 1997).

Op gemeenschappelijke grond
Deze serie over de Amerikaanse geschiedenis en de regering werd geproduceerd door INTELECOM met financiering van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en werd in de winter/lente van 1999 uitgezonden op de openbare televisie.

Crossroads Café, het maakt gebruik van een verhaallijn. Segmenten over kwesties als vrijheid van meningsuiting, eerlijke rechtsgang, economische rechten, diversiteit, burgerlijke vrijheden en gelijke rechten laten leerlingen zien hoe ze hun rechten en verantwoordelijkheden als burgers kunnen uitoefenen.

De video en bijbehorende studententekst kunnen worden gekocht bij INTELECOM ophttp://www.Intelecom.org/oncommon.html/of 626-796-7300, of per e-mail opklantenservice@intelecom.org. Meer informatie over het pakket is te vinden op de Publieke Omroep (PBS) ophttp://www.pbs.org/adultlearning/als/.

televisie 411
De Adult Literacy Media Alliance (ALMA) heeft een serie van 26 video's geproduceerd voor moedertaalsprekers van het Engels die kunnen worden aangepast voor Engelstalige studenten. De video's zijn gericht op de thema's ouderschap, gezondheid en persoonlijke financiën, en elke aflevering bevat beroemdheden, persoonlijke verhalen en terugkerende personages, evenals segmenten over woordspelingen en wiskunde. Bijvoorbeeld binnende korstmossen,actrice Liz Torres speelt een winkelbediende die een klant helpt berekenen hoeveel luiers hij zijn drieling voor een week moet kopen. Het hoge tempo en de combinatie van animatie en live action houden de interesse hoog bij kijkers van deze serie. (Het is uitgezonden op zowel PBS als kabel-tv.) Dit betekent echter ook dat de Engelse taalleerder uitstekende luistervaardigheden en een gevorderd vocabulaire moet hebben. De studententeksten bij de video's zijn in tijdschriftformaat.

Meer informatie is te vinden ophttp://www.edc.org/ALMA/of per e-mail vanalma@edc.org.

Maak contact met Engels
Deze videoserie gebruikt een soap-operabenadering voor het leren van talen, aangezien het ongeveer een jaar volgt uit het leven van een jonge vrouw uit Boston die haar huis verlaat om haar droom van een muzikale carrière in San Francisco na te jagen.Maak contact met Engelsbestaat uit 25 video's, elk met twee afleveringen van 15 minuten en een segment waarin Engelstalige leerlingen hun mening geven over de acties van de personages en over de culturele concepten die in de video's worden onderzocht. De serie omvat studiegidsen voor klassikaal werk, thuiskijkgidsen als de serie wordt gebruikt voor leren op afstand (zonder ondersteuning van een klas) en het lezen van teksten. Het werd geproduceerd en wordt uitgezonden door WGBH-Boston. in tegenstelling totKruispunt Café,de meeste personages erinMaak contact met Engelszijn jonge, native speakers. De enscenering en verfilming van deze serie geven het authenticiteit; het lijkt bijna een uitgezonden tv-drama. Hierdoor, en omdat het niveau Engels dat nodig is om deze video te begrijpen hoger is dan voorKruispunt Café, Maak contact met Engelsis geschikt voor middelbare scholieren en studenten in intensieve Engelse taalprogramma's, maar ook voor volwassenen.

Meer informatie is te vinden ophttp://www.pbs.org/als/guide/.

Andere instructievideo's
Een videoserie voor zelfstudie isEngels zonder barrières(Lexicon, 1998), dat handleidingen voor leerlingen, teksten voor leerlingen, transcripties en geluidsbanden bevat die gebruikt kunnen worden bij de lessen van 15 minuten op de video. In deze serie presenteren instructeurs actuele lessen aan een studioklas. De taal en structuren zijn gekozen om volwassen (Spaanssprekende) leerlingen met een beginnend Engels niveau te bereiken.

Een dag uit het leven van de familie Gonzálezis een instructievideo met tekst voor leerlingen en een docentenhandleiding (Delta Systems Co., Inc., 1998) die in de klas moet worden gebruikt. De video is een vonk voor volwassen Engelse taalleerders om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen en tegelijkertijd culturele kennis op te doen die relevant is voor hun dagelijks leven. Het grootste deel van de inhoud en het taalgebruik staat in het begeleidende gedrukte materiaal. Het leerboek bestaat uit 10 thematische eenheden die leerders van begeleide taalpraktijken naar projectmatige activiteiten leiden. Deze activiteiten ondersteunen de ontwikkeling van woordenschat, grammatica, geletterdheid en het oplossen van problemen.

Engels voor Nieuwe Amerikanen(Random House, 1999) is een serie van drie video's die is ontworpen voor gebruik in de klas en voor zelfstudie. Het bevat videobanden, geluidsbanden en werkboeken voor leerlingen voor beginnende en halfgevorderde volwassenen. Elke video bevat zeven korte lessen over onderwerpen als het inschrijven van kinderen op school of het solliciteren naar een baan. De vier terugkerende personages in de video zijn een Chinese vrouw, een Russische man en een Mexicaanse man en vrouw. Een ongebruikelijk kenmerk van deze serie zijn de niet-gescripte clips van moedertaalsprekers en niet-moedertaalsprekers Engels die vanuit hun eigen ervaringen vragen beantwoorden over de onderwerpen van de lessen. Transcripten van de video zijn beschikbaar.

Toekomstige richtingen

Docenten van Engelstalige leerlingen onderzoeken het gebruik van video op het World Wide Web (Silc, 1998) en het gebruik van softwaretoepassingen die video op cd-roms bevatten (Gaer, 1998). Hoewel niet algemeen gebruikt, bestaat de technologie om de twee te combineren: het gebruik van videoclips in interactieve websites (Davis, 1999). Er bestaat ook de mogelijkheid voor docenten om interactieve websites te maken voor hun studenten en voor studenten overal ter wereld om hun Engelse taalontwikkeling te oefenen en te beoordelen terwijl ze culturele informatie over de Verenigde Staten opdoen.

Conclusie

Video's zijn een krachtig hulpmiddel om Engelstalige leerlingen te helpen hun taalvaardigheid te verbeteren. Ze bieden de leerling inhoud, context en taal. Video's zullen een grotere rol gaan spelen bij het geven van ESL-instructie aan studenten in de klas en in situaties van zelfstudie. Ongeacht de kwaliteit en verfijning van video's, wanneer ze worden gebruikt in een klaslokaal, bij afstandsonderwijs of in een combinatie van de twee instellingen, is de begeleiding van de leraar essentieel om dit medium te faciliteren om de communicatieve vaardigheden en communicatieve vaardigheden van volwassen Engels-taalleerders te verbeteren. kennis van de Amerikaanse cultuur.

Referenties

Arcario, P. (1992). Criteria voor het selecteren van videomateriaal. In S. Stempelski & P. ​​Arcario (red.),Video in tweedetaalonderwijs: video gebruiken, selecteren en produceren voor de klas(pp. 109-122). Alexandrië, VA:Docenten Engels voor sprekers van andere talen, Inc.(ED 388 082)

Bello, T. (1999, augustus/september). Nieuwe manieren om video's te kiezen en te gebruiken.TESOL-kwesties, 9(4), 20.

Davis, RS (1999, juni/juli). Video in de gangen van cyberspace.TESOL-kwesties, 9(3), 14-15. (http://esl-lab.com/tutorials/lesson4.htm)

Delta Systems Co., Inc. (1998).Een dag uit het leven van de familie González.McHenry, IL: Auteur. (http://www.delta-systems.com)

De vraag naar ESL-instructie. (1999).@Werk, 2(1),1-2. (Verkrijgbaar bij Winter Springs, FL, Florida Human Resources Development, Inc.)

Fazey, M. (1999).Richtlijnen om instructeurs te helpen hun leerlingen te helpen het meeste uit videolessen te halen.Ongepubliceerd manuscript. (Verkrijgbaar bij Kentucky Educational Television, Lexingon, KY)

Florez, MC (1998).Huidige concepten en termen in ESL voor volwassenen.ERIC vraag en antwoord. Washington, DC: Nationaal Centrum voor ESL-geletterdheidsonderwijs. (ED 427 552)

Gaer, S. (1998).Software gebruiken in het ESL-klaslokaal voor volwassenen.ERIC vraag en antwoord. Washington, DC: Nationaal Centrum voor ESL-geletterdheidsonderwijs. (ED 418 607)

Gareis, E. (1997). Films in de taalklas: omgaan met problematische inhoud.TESOL-dagboek, 6(4), 20-23.

Johnston, J. (1999).Verbetering van alfabetiseringsinstructie voor volwassenen met video.Ongepubliceerd manuscript, Universiteit van Michigan-Ann Arbor.

Lexicon, Inc. (1998).Engels zonder barrières.Los Angeles: auteur. (http://www.inglessinbarreras.com)

Bibliotheek van het Congres. (1995).Circulaire 21: Reproducties van auteursrechtelijk beschermde werken door onderwijzers en bibliothecarissen.Washington, DC: Auteur. (http://www.loc.gov/copyright/circs/index.html#circ/)

Levende taal. (1999).Engels voor nieuwe Amerikanen.New York: willekeurig huis. (http://www.fodors.com/language/home.html)

McLean, T. (1997).Crossroads Café-implementatie: evaluatie in Florida.Tallahassee, FL: Ministerie van Onderwijs van Florida. (ED 416 722)

Savage, KL, en Howard, L. (1992).Lerarenopleiding via video's: ESL-technieken.Witte vlakten, NY: Longmans.

Silc, K.F. (1998).Het World Wide Web gebruiken met volwassen ESL-leerlingen.ERIC Samenvatting. Washington, DC: Nationaal Centrum voor ESL-geletterdheidsonderwijs. (ED 427 555)

Stempelski, S. (1992). Communicatieve vaardigheden aanleren met authentieke video. In S. Stempelski & P. ​​Arcario (red.),Video in tweedetaalonderwijs: video gebruiken, selecteren en produceren voor de klas(blz. 7-24). Alexandrië, VA:Docenten Engels voor sprekers van andere talen, Inc.(ED 388 082)

Taggart, K. (1996, lente). ESL-werknemers voorbereiden om in teams te werken.de connector, 4,2-3. (http://cal-org.wdi.net/Archive/projects/Mellon.htm#NEWS)

Thomas, P., Brodkey, D., en Passentino, C. (1992). Een overzicht van momenteel beschikbare ESL/EFL-materialen. In S. Stempelski & P. ​​Arcario (red.),Video in tweedetaalonderwijs: video gebruiken, selecteren en produceren voor de klas(pp.123-142). Alexandrië, VA:Docenten Engels voor sprekers van andere talen, Inc.(ED 388 082)

Dit document is opgesteld door het Center for Applied Linguistics (4646 40th Street, NW, Washington, DC 20016 202-362-0700) met financiering van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs (ED), Office of Vocational and Adult Education (OVAE), onder contractnr. ED-99-CO-0008. De meningen die in dit rapport worden geuit, weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de standpunten of het beleid van ED. Dit document bevindt zich in het publieke domein en mag zonder toestemming worden gereproduceerd.

FAQs

What are the characteristics of language experience approach? ›

Features of the Language Experience Approach

Materials are learner-generated. All communication skills--reading, writing, listening, and speaking--are integrated. Difficulty of vocabulary and grammar are determined by the learners own language use. Learning and teaching are personalized, communicative, creative.

What is the history of language experience approach? ›

The language experience approach can be traced back to the work of Ashton-Warner (1963) and Paulo Freire (1972) with underprivileged children and adults. It now is in use in many countries in the context of open learning. More recent conceptions (cf.

What are the benefits of language experience approach? ›

It effectively helps develop learners' print awareness, since learners see the direct connection between images and words. It effectively connects known vocabulary and new vocabulary with print words, since the experience and image(s) correlate with words in the written caption(s).

Is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving information? ›

Speaking is an interactive process of constructing meaning that involves producing and receiving and processing information (Brown, 1994; Burns & Joyce, 1997).

What are the six language teaching approaches? ›

The videos show examples of six language teaching methods that have been used over the past few decades: the Audio-lingual Method, Community Language Learning, the Comprehension Approach (TPR), Suggestopedia, the Silent Way, and the Communicative Approach.

What are the disadvantages of language experience approach? ›

One of the main drawbacks of this approach is the fact that the learners' creativity is not particularly encouraged. It has been also widely criticized for overcorrection of mistakes and errors since it has a negative influence on learners' confidence and motivation (Yan 19).

What are three language experience approaches? ›

The language experience approach integrates speaking and listening, reading and writing through the development of a written text based on first hand experiences.

What are the three approaches to language? ›

There are several methods in language pedagogy but they can be classified into three: structural, functional, and interactive. Each of these encompasses a number of methods that can be utilised in order to teach and learn languages.

What is the most effective approach in language? ›

1. Communicative language teaching (CLT) This approach is probably now the most popular teaching model for English language teaching globally. In part because it aims to put students in a variety of real-life situations, so that they can learn how to use their language skills to communicate in the real world.

What is the purpose of language based approach? ›

The language-based approach emphasizes awareness of the language of literature, and it is the basic stage for language learners. This approach facilitates students' responses and experience with literature and is considered quite accessible for language learners.

What are 3 benefits of learning a new language? ›

There are tangible benefits to being bilingual: It can help you in your career; It can improve your memory and brain functions; It can help increase your understanding of the languages you already speak.

What are the three steps in the interactive process? ›

Steps of the Interactive Process
 • Step #1: Recognize the Accommodation Request. ...
 • Step #2: Gather Information. ...
 • Step #3: Explore Accommodation Options and Choose an Accommodation.
Oct 15, 2019

What is the process of converting thoughts into words called in an interactive communication process? ›

Encoding is the process of turning thoughts into communication.

What is the process of receiving instruction and learning called? ›

Education “the process of receiving or giving systematic instruction, especially at a school or university”.

What is the new method of teaching English? ›

Michael Phillip West's 'New Method' of teaching English is a method that was based on three elements namely reading, readers with vocabulary, and the use of the native language judiciously.

What are the two approaches to teaching language? ›

The communicative approach is the best-known current approach to language teaching. Task-based teaching is a methodology associated with it. Other approaches include the cognitive-code approach, and the aural-oral approach (audiolingual method).

What is approach vs method ESL? ›

An approach describes the theory or philosophy underlying how a language should be taught; a method or methodology describes, in general terms, a way of implementing the approach (syllabus, progression, kinds of materials); techniques describe specific practical classroom tasks and activities.

What is the best way for a teacher to teach language skills? ›

14 Ways to Improve Your Students' Oral Language Skills
 • Encourage conversation. ...
 • Model syntactic structure. ...
 • Maintain eye contact. ...
 • Remind students to speak loudly and articulate clearly. ...
 • Have students summarize heard information. ...
 • Model and guide sentence construction. ...
 • Explain the subtleties of tone.
Jan 23, 2018

What is the best method of teaching? ›

There is no “best” method of teaching. However, many researchers today agree that including more student-centered learning approaches in the classroom can improve learning. Using only a teacher-centered approach leaves out many skills and learning opportunities for students.

How do you teach ESL students? ›

11 Strategies for Teaching English Language Learners
 1. Cultivate relationships. ...
 2. Be culturally aware. ...
 3. Teach language skills across all curriculum topics. ...
 4. Speak slowly and be patient. ...
 5. Prioritize “productive language” ...
 6. Use a variety of methods to engage learning. ...
 7. Utilize visual aids. ...
 8. Coordinate with the ESL teacher.

What is the Desuggestopedia method? ›

Desuggestopedia is an application of the study of suggestion to pedagogy. Desuggest is the opposite of suggest. It is used to eliminate the negative feeling and Suggestopedia is used to reinforce the positive feeling and to release the full mental power.

What are the disadvantages of ESL? ›

Listed below are four challenges ESL learners face on their paths to English language proficiency and education.
 • Fewer English Language Models. Schools that offer ESL classes tend to be in urban areas with high concentrations of minority and economically disadvantaged students. ...
 • Culture Shock. ...
 • Time Constraints. ...
 • Background.
Apr 19, 2019

What is a drawback to early language learning? ›

In contrast, learning a second language too early can lead to a loss of the native language and the inadequate mastery of native language makes it more difficult to learn a foreign language. Academic burden and external factor such as the lack of proper education can hinder the second- language-process as well.

What is phonics method of teaching? ›

Phonics involves matching the sounds of spoken English with individual letters or groups of letters. For example, the sound k can be spelled as c, k, ck or ch. Teaching children to blend the sounds of letters together helps them decode unfamiliar or unknown words by sounding them out.

What is linguistic scaffolding? ›

Scaffolding is a way to support children's learning of language. It helps a child move from simple language to more complicated language. Scaffolding language means helping a child learn a new skill by building on skills that they already have. Adults give support by talking to children in different ways.

What is deficit theory? ›

'Deficit thinking' refers to the notion that students (particularly those of low income, racial/ethnic minority background) fail in school because such students and their families have internal defects (deficits) that thwart the learning process (for example, limited educability, unmotivated; inadequate family support) ...

What is the silent way method? ›

The Silent Way is the name of a method of language teaching devised by Caleb Gattegno. It is based on the premise that the teacher should be silent as much as possible in the classroom but the learner should be encouraged to produce as much language as possible.

What is the GTM method in English language teaching? ›

In GTM classes, students learn grammar rules of the foreign language and try to apply those rules to the native language to convert it into the foreign one. Advanced classes of GTM enable students to convert the whole paragraph even, word to word, and to advance their intellectual development.

Which method is also known as Prussian method? ›

The method also became known as the Prussian method due to its adherence by German scholars. However, grammar translation dominated language teaching at least in Europe from the 19th century to the first half of the 20th century.

What is the fastest language learning method? ›

The fastest way to learn a language is to read, write and think in the language as often as possible—you'll considerably increase the number of hours you spend interacting with the language each week.

What is the 3rd most useful language? ›

Arabic. The global importance of Arabic is clear: it's the 3rd most common language, with more than 300 million native speakers spread throughout 57 countries in the world.

What is the most well structured language? ›

The oldest known book 'Rig Veda' is in Sanskrit. You will be glad to know Sanskrit is known as the mother of most of the living languages. So what's so special about Sanskrit? Sanskrit stands out over other languages for its beauty of sound, precision in pronunciation, reliability and structure.

What are the 8 approaches to language teaching? ›

Presented here is a summary of eight language teaching methods in practice today: the Grammar-Translation Method, the Direct Method, the Audio-Lingual Method, the Silent Way, Suggestopedia, Community Language Learning, the Total Physical Response Method, and the Communicative Approach.

What are the modern methods of teaching grammar? ›

There are two main approaches to teaching grammar. These are the deductive and the inductive approach. A deductive approach is when the rule is presented and the language is produced based on the rule. (The teacher gives the rule.)

What is 1 language-based approach? ›

Language-based approach to teaching literature

This approach emphasizes the awareness of the language of literature which is a basic stage for EFL learners. Van believed that the approach is more accessible for language learners since it facilitates the students' responses and experience with literature.

What are the three hardest things about learning a new language? ›

What's the Hardest Part of Learning a New Language?
 • The Very Beginning. ...
 • Learning Thousands of New Words. ...
 • Remembering the Words You Learned. ...
 • Understanding Native Speakers. ...
 • Speaking with Strangers. ...
 • Consistency & Making It a Routine.
Jan 9, 2018

How does learning a language affect the brain? ›

Studies show that learning a language increases the volume and density of gray matter, the volume of white matter, and brain connectivity. In older language learners, some studies show cognitive benefits beyond languages, such as for working memory.

Which foreign language is in demand? ›

1. French (Français) French is the most popular foreign language in India, and the reasons to learn French are apparent. With over 30 Francophone countries around the globe, It is spoken by roughly 300 million French speakers globally.

What is failure to engage in the interactive process? ›

The failure to engage in the interactive process occurs when the employer actively avoids discussing reasonable accommodations or blows the worker off. You may there not be reasonably accommodated at all, and your employer could try to argue that it did not know that you needed any assistance.

How do you have an ADA conversation? ›

Conducting a Reasonable Accommodation Interview
 1. Step 1: Ensure That a Job Analysis Has Been Performed to Determine the Essential Functions. ...
 2. Step 2: Request Related Documentation Regarding Employee's ADA-Qualifying Disability. ...
 3. Step 3: Meet With the Employee to Discuss Disability-Related Limitations That May Affect the Job.

What triggers the interactive process? ›

What Triggers The Interactive Process? The Interactive Process is triggered as soon as the employer becomes aware that the employee may have a mental or physical impairment that limits his/her ability to perform any aspect of his/her job.

What turn communication into thoughts? ›

Decoding is the process of turning communication into thoughts. For example, you may realize you're hungry and encode the following message to send to your roommate: “I'm hungry.

What are modes of thought used to communicate ideas called? ›

The three main modes of communication are known as: Interpretive communication. Presentational communication. Interpersonal communication.

What is transforming ideas and thoughts into messages called? ›

Unlock Full Solution (Free) The correct answer is "Encoding". Important Points. Encoding. refers to the process of transforming ideas, thoughts, and messages into verbal and non-verbal signs and symbols that can be transmitted from one person to another.

What are the three major kinds of learning processes? ›

Three Major Types of Learning
 • Learning through association - Classical Conditioning.
 • Learning through consequences – Operant Conditioning.
 • Learning through observation – Modeling/Observational Learning.

What are the two types of learning process? ›

differentiates between 4 types: Learning type 1: auditive learning (“by listening and speaking“), Learning type 2: visual learning (“through the eyes, by watching”), • Learning type 3: haptic learning (“by touching and feeling”), • Learning type 4: learning through the intellect.

What are four of the learning processes? ›

learning from experience and verbalising the outcome. analysing our actions and applying concepts and theories to problems. applying previous experience to new situations. challenging our assumptions.

Which of the following is a characteristic of the language experience approach LEA? ›

Which of the following is a characteristic of the language experience approach (L E A) to teaching reading to beginning readers? During progress monitoring, a student continues to demonstrate weaknesses in word-reading accuracy and prosody.

What are the characteristics of experience learning? ›

The Goals and Objectives of Experiential Learning
 • Describe and reflect on the learning process.
 • Explore, evaluate and articulate personal and social values.
 • Integrate and apply academic skills to understanding practical experiences and problems found in our world.
Oct 26, 2012

What are 4 characteristics of language? ›

4.4: Features of Language
 • Duality of patterning: associates sounds with meaning. ...
 • Productivity: Symbols and rules can be combined for infinite messages. ...
 • Interchangeability: Speakers are able to send and receive messages.
 • Arbitrariness: No association with words, and its meaning except for the sounds.
Jun 26, 2021

What are the four language domains ELL students are assessed on? ›

Such ELP tests must assess the proficiency of students in all four language domains (i.e., speaking, listening, reading, and writing).

What is Desuggestopedia method? ›

Desuggestopedia is an application of the study of suggestion to pedagogy. Desuggest is the opposite of suggest. It is used to eliminate the negative feeling and Suggestopedia is used to reinforce the positive feeling and to release the full mental power.

What are the 3 importance of learning through experience? ›

A better understanding of course material. A broader view of the world and an appreciation of community. Insight into their own skills, interests, passions, and values. Opportunities to collaborate with diverse organizations and people.

What is a good learning experience quote? ›

Top 55 quotes about learning
 • “Being a student is easy. ...
 • “The great aim of education is not knowledge but action.”—Herbert Spencer.
 • “Education without application is just entertainment.”—Tim Sanders.
 • “Recipes tell you nothing. ...
 • “It is what we know already that often prevents us from learning.”—Claude Bernard.
Sep 30, 2022

What are the 5 characteristics of learner centered teaching? ›

Engaging students, teaching problem-solving skills, getting students to think about thinking, allowing students to have control, and encouraging collaboration are all characteristics of learner-centered teaching.

What is the most important element in Communicative Language Teaching? ›

Hence, it can be concluded that 'meaning' is the most important element in Communicative Language Teaching.

What are the 7 properties of language? ›

 • PROPERTIES OF LANUGAGE. Properties of language are features which are unlikely to be found in the communication systems of other living creatures.
 • DISPLACEMENT. Most animals can communicate about things in the immediate environment only. ...
 • PRODUCTIVITY (CREATIVITY) ...
 • ARBITRARINESS. ...
 • CULTURAL TRANSMISSION. ...
 • DISCRETENESS. ...
 • DUALITY.

What are the 7 common features of spoken language? ›

Features of academic spoken English
 • Variation in speed - but it is generally faster than writing.
 • Loudness or quietness.
 • Gestures - body language.
 • Intonation.
 • Stress.
 • Rhythm.
 • Pitch range.
 • Pausing and phrasing.

What are the 7 characteristics of language? ›

Language can have scores of characteristics but the following are the most important ones: language is arbitrary, productive, creative, systematic, vocalic, social, non-instinctive and conventional. These characteristics of language set human language apart from animal communication.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Francesca Jacobs Ret

Last Updated: 10/10/2023

Views: 5361

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Francesca Jacobs Ret

Birthday: 1996-12-09

Address: Apt. 141 1406 Mitch Summit, New Teganshire, UT 82655-0699

Phone: +2296092334654

Job: Technology Architect

Hobby: Snowboarding, Scouting, Foreign language learning, Dowsing, Baton twirling, Sculpting, Cabaret

Introduction: My name is Francesca Jacobs Ret, I am a innocent, super, beautiful, charming, lucky, gentle, clever person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.